Tag: Laatste Avondmaal

Wereldwijs met pater Wulfried, deel 1

Pater mr.dr. Wulfried H.M. Teunisse, o.sm.fap., pr. geeft raad aan jongelingen aangaande hete hangijzers uit het hedendaagse leven. In deze eerste column wijst hij op de gevaren van Facebook.

Dit is mijn lichaam

Op Sacramentsdag vieren we de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de eucharistie. In Nederland vieren we het de tweede zondag na Pinksteren, maar in veel andere landen wordt het de tweede donderdag na Pinksteren gevierd.


Recente reacties