Laudato Si’: tien praktische tips

Nu met de encycliek Laudato Si’ de ecologie een integraal bestanddeel uitmaakt van het Leergezag, een Leergezag waar elke katholiek verstandelijke en gelovige gehoorzaamheid aan verschuldigd is, lijkt het mij noodzakelijk maatregelen te nemen om deze encycliek in elke parochie te implementeren.

Daarom stel ik het volgende voor: Naast de veelheid aan organisatorische, liturgische en caritatieve ‘werkgroepen’ – ook in de Kerk geldt immers “the more the merrier” – dient er een “Ecologische Werkgroep” opgericht te worden.

Deze Ecologische Werkgroep (EW) heeft als doel de ecologische voetafdruk van een parochie drastisch te verkleinen.

Dit doel kan bereikt worden door onder meer de volgende maatregelen:

1/het introduceren van fair trade hosties en wijn.

2/het herinvoeren van het kelklepeltje bij de offerande om het waterverbruik tijdens de Mis te beperken.

3/het verbieden van polyester paramenten en het kiezen voor natuurlijke, door God gegeven, materialen voor kazuifels etc. zoals kant en zijde.

4/het uitschakelen van de licht- en geluidsinstallatie tijdens vieringen en het gebruikmaken van natuurlijke materialen zoals bijenwas en zonlicht.

5/het vermenigvuldigen van het aantal stille Missen, met inbegrip van de stille Canon, om de luchtvervuiling, veroorzaakt door het veelvuldige zingen en spreken, tegen te gaan.

6/het laten groeien van de gezichtsbeharing van de priester en de mannelijke kerkgangers om het elektriciteitsverbruik of het gebruik van wegwerpmesjes tegen te gaan. Vrouwelijke kerkgangers staat het vrij hieraan ook deel te nemen.

7/in de geest van de apostel Paulus, het verbieden dat vrouwelijke (en eventueel mannelijke) kerkgangers met permanenten, het resultaat van schadelijke chemicaliën, deelnemen aan de Mis.

8/het niet-gebruiken van de deurbel bij huis- of ziekenbezoeken.

Typisch ecologisch verantwoorde boetedoening
Typisch ecologisch verantwoorde boetedoening

9/het afschaffen van elektrisch aangedreven orgels. In plaats daarvan wordt de traporgel heringevoerd. Deze, weliswaar vermoeiende arbeid, kan uitgevoerd worden door hertrouwd echtgescheidenen die, in de geest van het kardinaal Kasper-voorstel, een periode van boetedoening en versterving doormaken.

10/Last but not least, de uitschakeling van de Liturgische Werkgroep en het gebruiken van het missaal en volksmissaal om de nutteloze papierproductie van deze werkgroep teniet te doen en het regenwoud te redden.

Deze lijst is natuurlijk niet uitputtend en, gezien de creativiteit van deze werkgroepen, zullen andere verfrissende ideeën vanzelf naar boven borrelen.

Bovendien heeft onderzoek door gerenommeerde instituten als het DFOL (Deutsche Forschungsinstitut für Ökologie und Liturgie) en het CRLV (Centre de Recherches pour une Liturgie Verte) uitgewezen dat de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus oftewel de Tridentijnse Liturgie een beduidend kleinere ecologische voetafdruk heeft dan de Novus Ordo. Dit is eigenlijk vanzelfsprekend wanneer men bedenkt dat de liturgische boeken van de Tridentijnse liturgie decennialang meegaan terwijl de Novus Ordo aan constante verandering en dus talloze herdrukken onderhevig. De Tridentijnse Liturgie draagt dus nauwelijks bij tot ontbossing en verbruikt nauwelijks niet-hernieuwbare energie voor geluidsinstallaties en kunstlicht.

Paus Franciscus heeft echter een wijze beslissing genomen door hierover niet te spreken in de encycliek Laudato Si’, die nu al reeds 192 gedrukte pagina’s bedraagt.

Maar goede bronnen in het Vaticaan hebben aan Broodje Paap laten weten dat de ecologische prioriteit van de Tridentijnse Liturgie het onderwerp zal zijn van een Motu Proprio met uitvoeringsbesluiten inzake Laudato Si’, getiteld Summorum Ecologicorum.

, , , , , , , , , ,

The Belgian Thomist

The Belgian Thomist is een oude(rwetse) katholiek die sinds 2006 in de geest van Sint-Thomas probeert te kruipen en hierover blogt op Summa Catholica.

Alle berichten van The Belgian


5 reacties op “Laudato Si’: tien praktische tips”

 • Robert Frans schreef:

  Baardpriesters hoeven niet af te leiden. Daartoe zijn er twee mogelijkheden:

  De liturgie zo mooi en uitgebreid mogelijk vieren, helemaal gezongen en al, zodat mensen door de liturgie afgeleidt worden en hun ogen ten hemel opslaan in plaats van richting de priester. In de orthodoxe kerken schijnt dat goede resultaten op te leveren. Met flink wat wierook kun je ook het gezicht van de priester verhullen.

  De mis ad orientem vieren, zodat je het gelaat van de priester überhaupt nauwelijks meer ziet. Zeker als je het oude hoofdaltaar daarvoor gebruikt en zo flinke afstand creëert tussen priester en volk. Wat daarbij ook helpt, is het preken vanaf de traditionele preekgestoelten midden in de kerk, zodat je als volk de priester ook niet echt meer ziet.

 • Wederom een fantastisch artikel! Ik weet niet wie er nu weer achter de schuilnaam zit, dat is altijd lastig, maar ik ben verheugd over het feit dat er op broodjepaap.nl nu ook op de voetstappen gelet wordt. Alleen het artikel over gezichtsbeharing deed mij twijfelen. Ik ben groot voorstander van gezichtsbeharing – al die willen te kaapre varen moeten mannen met baarden zijn – maar het leidt wel een beetje af. Het is een toonbeeld van mannelijkheid natuurlijk – maar is dat wat je wilt voor een priester? Misschien is een beetje vlassig bijknippen een oplossing? Wel heel milieuvriendelijk.

 • In ieder geval mooi dat we van een ‘modern’ onderwerp (zoals ecologie) terug terecht komen op de eeuwenoude liturgische ritus. Nog van dat !

  • Acoliet schreef:

   Geachte Heer Thomist, ik heb een probleem. Uw artikel zegt niets over het branden van wierook. Het vermijden van wieroken leidt tot een reductie van de CO₂ uitstoot. En het brandstofgebruik en de luchtvervuiling die gepaard gaat met het transport vanuit verre landen. Daarentegen verdoezelt wierookrook zweetlucht, zoals iedere pelgrim naar Santiago de Compostella kan beamen. Daardoor behoeven kerkgangers zichzelf minder te wassen, wat weer leidt tot een aanzienlijke waterbesparing. En dan praat ik niet eens over de kooltjes die in het wierookvat belanden om het oxidatieproces aan te jagen. De door u aanbevolen stille missen kennen geen wieroken, terwijl de door u aangeraden Tridentijnse missen zichzelf natuurlijk vol in het fijnstof zetten. Help, ik weet het niet meer. Uw eerbiedwaardige dienaar, Acoliet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *