Wereldwijs met pater Wulfried, deel 1

Pater mr.dr. Wulfried H.M. Teunisse, o.sm.fap., pr. geeft raad aan jongelingen aangaande hete hangijzers uit het hedendaagse leven.

wulfried Waarde jongelingen, vandaag wil ik eens met jullie van gedachten wisselen over een nieuw verschijnsel op “het Internet”, namelijk: “Facebook”. Van vele brave roomse jongens en meisjes ontving ik even verontruste als verontrustende “E-Mails” over dit heikele onderwerp, dat ook de gelovige kudde tot op het bot lijkt te verdelen.

Voor wie de laatste tijd onder een steen heeft geleefd: “Facebook” is een soortement van “website” op “het Internet”, waarop mensen van divers allooi met elkander in contact kunnen treden en allerhande informatie met elkaar kunnen uitwisselen, zoals: fotografisch danwel tekstueel materiaal, audiovisuele uitingen, maar ook bijvoorbeeld “hyperlinks” naar andere “websites”.

Op zichzelf, zo hoor ik jullie denken, is daar niets mis mee. Immers: wanneer men zijn kompanen verblijdt met beeltenissen van onze H. Moeder, of stichtelijke teksten uit de H. Schrift of van de kerkvaders, of met videografische uitzendingen van “Youtube” (daarover wellicht in een latere aflevering meer) over de heiligen en martelaren en andere deugdzame, voorbeeldige Mannen (en vooruit: somtijds ook vrouwen) Gods, of wanneer men “hyperlinks” uitwisselt naar de beste “websites” waarop men zijn roeping tot het heilige priesterambt in bevestigende zin beantwoord ziet, ja dan, lieve jongens en meisjes, dan is er natuurlijk niets aan te merken op “Facebook”.

Schermafbeelding van "Facebook"
Schermafbeelding van “Facebook”

Maar een opbouwende, broederlijke vermaning – het woord van de H. apostel Paulus indachtig – is hier toch op zijn plaats. Het is mij ter ore gekomen, dat lang niet al het op “Facebook” uitgewisselde materiaal van hiervoor beschreven aard is. Zo wordt er, naar verluidt, met enige regelmaat gesproken over “ditjes en datjes”, “koetjes en kalfjes”, of zoals de jeugd vandaag de dag zegt: “wissewasjes”. Eén bezorgde jongeman vertrouwde mij zelfs toe, dat hij eens gezien had hoe een makker op “Facebook” een prent van zijn laatste avondmaal had geplaatst – ik bedoel niet het Laatste Avondmaal van onze Heiland, waarmee Hij de H. Eucharistie in het leven riep, neen, ik bedoel: deze jeugdige onnozelaar z’n meest recente, profane maaltijd; ik meen doperwtjes en een slavink of iets dergelijks.

Ik hoef jullie niet uit te leggen hoezeer dergelijke trivialiteiten ten nadele werken van de godsvrucht en de gezonde zeden. En dan zwijg ik nog maar over de suggestieve “popmuziek”, de propaganda voor pornografische en/of protestantse “websites” en de uitnodigingen voor “house party’s” en “disco-fuiven” die naar ik begreep ook heimelijk worden uitgewisseld op “Facebook”. Daaruit blijkt ook wel, dat niet iedereen die zich op dit medium begeeft een eerzaam christenmens is. Klaarblijkelijk is het toelatingsbeleid van “Facebook” nog liberaler dan dat van een Limburgs seminarie.

Komaan, pater Wulfried, denken jullie nu misschien in jullie jeugdige ongeduld, wat is het nu: is “Facebook” nu een werk van Onze Lieve Heer of van de Vijand, Zijne Hoefpotigheid, ofwel: de Duivel? Welnu, de Schrift, de catechismus en de geschriften der kerkvaders, zo moet je begrijpen, zijn geschreven in een onbezorgde tijd van vóór Facebook en geven derhalve geen onomstotelijk uitsluitsel daaromtrent. Dus je begrijpt, ik moet mij in dezen met enige omzichtigheid en nuance uitdrukken: “Facebook” is van de Satan en als je op deze “website” kijkt wordt je ziel tot in de eeuwigheid genadeloos geroosterd en getergd in de bijtende vlammen van het hellevuur.

Graag tot de volgende keer, brave jongelingen, stuur mij gerust een “E-Mail” met jouw vragen en zorgen, en onthoud: Met Jezus in je hartje, valt allengs het kwartje!

wulfried-bottom

, , , , , , , ,

Anton de Wit

Anton de Wit werd bekend in de katholieke roddelpers als 'de broer van' Jaap van Broodje Paap. Dat heeft hem zeker geen windeieren gelegd. Als journalist en auteur schrijft hij zich suf en wordt soms zelfs uitgenodigd om hier over te spreken. Daarnaast heeft hij het door een knappe mix van talent (1%) en omkoping (99%) weten te schoppen tot hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad.

Alle berichten van Anton


2 reacties op “Wereldwijs met pater Wulfried, deel 1”

  • Maike schreef:

    Ik ben blij dat er nu een geestelijke opstaat, die voor eens en voor altijd duidelijkheid schept; Facebook is evil. Maar pater Wulfried, ik moet u dan wel het volgende onder de aandacht brengen; wist u dat er verschillende clerici aanwezig zijn op dit verdoemde platform, zelfs een groep die zich verenigt onder de naam “Vraag (het) de Priester”? En wat dunkt u, pater, is dit een vorm van zieltjes redden en evangelisatie (en dus een vrucht van de Geest) of moeten de lieden achter deze pagina vrezen voor (automatische) excommunicatie? En zo ja, zouden zij dat dan weten? En zo nee, zoudt u ze dan willen waarschuwen?

    In afwachting van uw antwoord verblijf ik eerbiedig,

    Maike

  • Zijne ‘hoefpotigheid’, wel wel, laat me dat nu niet slecht gevonden vinden.
    Nog zo een paar en ‘hij’ zou je wel eens kunnen komen lastig vallen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *