Benedictus XVI in gebed

BREAKING NEWS: Christen luistert naar God

Pausen blijken nogal eens hot news te zijn. Regelmatig zien we zelfs in de seculiere media berichten over degene die het Petrusambt bekleedt, of heeft bekleed. Nu zou een beetje aandacht voor een christelijke boodschap op zich wenselijk zijn, ware het niet dat deze boodschap in de media nogal eens verdraaid wordt. Ik kan me over de afgelopen jaren dan ook geen enkel artikel herinneren uit de mainstream nieuwsbronnen waarin geen onjuistheden stonden over Benedictus XVI, of meer recent over Francisus.

Soms worden woorden al dan niet opzettelijk weggelaten of uit de context gehaald, en soms worden er zelfs keiharde leugens verspreid door de massamedia. Ik heb mezelf dan ook aangeleerd om ieder nieuwsbericht over de paus direct te onderzoeken. Vooral als ik een kop voorbij zie komen, waarvan ik denk: “Hé, waarom heb ik hierover nog niets gelezen in de katholieke media?” Ik ga dan op zoek naar de bron van het nieuwsfeit en moet dan telkens weer constateren hoe gruwelijk slecht de kwaliteit van de verslaggeving is. En ik vraag me dus ook wel eens af in hoeverre ik de media kan vertrouwen over alle andere onderwerpen als ze er telkens naast zitten bij dat ene onderwerp waarin ik me toevallig net iets meer verdiep.

Paus Ratzinger verandert in Superman
Typisch objectief nieuwsbericht

De ‘mystieke ervaring’ van Benedictus XVI

Toen ik dus vorige week een kop voorbij zag komen waaruit bleek dat God Benedictus zou hebben gezegd om af te treden, was mijn eerste gedachte: “O nee, daar gaan we weer.” Het nieuws was namelijk op dat moment nog niet tot de katholieke media doorgedrongen (inmiddels uiteraard wel, evenals het nieuws dat het waarschijnlijk allemaal verzonnen is), maar stond al op alle grotere nieuwssites. De NOS omschreef het als volgt:

“Benedictus XVI is teruggetreden als paus op verzoek van God. Dat heeft de Duitser verklaard in een interview met het katholieke persbureau Zenit. Volgens hem ging het om een ‘mystieke ervaring’ waarin God hem zei dat hij moest terugtreden.”

Dit vond ik al verdacht klinken om twee redenen. Ten eerste leeft Ratzinger tegenwoordig erg teruggetrokken en heeft niet de gewoonte interviews te geven, omdat hij de nieuwe paus niet voor de voeten wil lopen. Ten tweede is hij een zeer bedachtzame rationalist. Men verwacht niet snel dat hij zijn persoonlijke besluiten zou toerekenen aan een mystieke ervaring, waarin God opeens met hem is gaan praten. Niet dat dit niet zou kunnen of mogen, maar het is gewoon niet echt zijn stijl. Reden genoeg dus om eens op zoek te gaan naar dat interview.

Op Zoek naar de bron

Gelukkig meldden de media dat Zenit de bron was, dus dacht ik dat ik de waarheid snel boven tafel zou krijgen. Dat bleek minder makkelijk, want op de nieuwsfeed aldaar zag ik geen enkel bericht over Benedictus. Op nu.nl stond een verwijzing naar La Repubblica. Nu heeft deze Italiaanse krant ook nogal eens de neiging om erg negatief over de katholieke kerk te schrijven, dus dit beschouw ik normaal gesproken niet echt als de meest betrouwbare bron. Maar het betreffende artikel was al wat uitgebreider dan de berichten in de Nederlandse pers en maakte al wat meer duidelijk. Ook hier werd Zenit genoemd, maar er werd gesproken over een bron die anoniem wil blijven, en niet over een interview.

De misvatting werd als snel helder toen ik zag dat Google Translate het woord “colloquio” vertaalde met “interview”, terwijl het in de context was bedoeld als een persoonlijk gesprek met de anonieme bron. Een interview met een krant zal denk ik eerder met “intervista” worden omschreven. Het is niet de eerste keer dat ik de media betrap op slechte berichtgeving over de kerk op basis van het zeer letterlijk overnemen van de uitkomsten van Google Translate.

Een toevallige ontmoeting

Ik kwam hierdoor op het idee om de Italiaanse versie van Zenit te openen, en inderdaad, daar vond ik een artikel dat eigenlijk ging over een kortstondig bezoek dat paus emeritus Benedictus XVI pas bracht aan Castel Gandolfo. Aan het einde van het artikel meldt de verslaggever (Salvatore Cernuzio) dat hij enkele weken geleden het geluk had iemand tegen het lijf te lopen die de zeer zeldzame eer had om de voormalige paus persoonlijk te hebben mogen bezoeken na zijn aftreden.

Deze anonieme (en naar later zou blijken: dubieuze) bron had Benedictus gevraagd waarom hij zich had teruggetrokken, en deze had hem geantwoord dat God het hem gezegd had. Hij had vervolgens meteen aangegeven dat dit niet via een uiterlijk fenomeen gebeurde, maar dat het eerder een “mystieke ervaring” was dat zich uitte in een maandenlang proces waarbij de Heer hem steeds meer de absolute wil in zijn hart liet groeien om een eenzame, persoonlijke relatie met Hem aan te gaan.

Het gebed als mystieke ervaring

Dat kan je inderdaad omschrijven als een mystieke ervaring. Het is echter een ervaring die natuurlijk helemaal niet ongebruikelijk is voor christenen. Door te bidden luisteren we naar wat God van ons vraagt. We gaan het gesprek met Hem aan en soms betekent dat dat we ontdekken dat Hij vindt dat we bepaalde keuzes moeten maken. Dit geldt voor heel veel christenen, dus waarom zou de paus daarop een uitzondering zijn? Nu is inmiddels in een aantal media het bericht verschenen dat het verhaal van A tot Z verzonnen is. Dat hebben althans Peter Seewald en Georg Gänswein verklaard. Maar dit nieuws wordt dan weer doodgezwegen in sommige media die eerder nog in de meest spectaculaire bewoordingen over Ratzinger’s mystieke ervaring spraken.

Waarom werd er vorige week dan wel in alle grote media gesproken over dit nieuws dat eigenlijk helemaal geen nieuws was? Dat wordt al snel duidelijk wanneer je de reacties leest die lezers op diverse nieuwssites maakten. Naast godslastering en gevloek, worden er talloze grappig bedoelde opmerkingen gemaakt over seniele bejaarden die stemmetjes horen, hallucinaties onder invloed van paddo’s, psychisch gestoorde christenen en uiteraard het verplichte seksueel misbruik dat volgens sommigen vast ook door God opgedragen was in een mystieke ervaring. En daaruit blijkt maar weer, dat de reden van een krantenkop als “God zei me af te treden” niets te maken heeft met enige interesse in het geloofsleven van een bekend persoon zoals de voormalige paus, maar slechts een excuus is om even collectief te lachen om christenen.

Paus Franciscus: 'We must love all men!' Verslaggever: 'The pope today announced mandatory homosexuality for all catholic males.'
Ook Franciscus wordt wel eens verkeerd begrepen.

BREAKING NEWS

Dat nu een prominente katholiek het onderwerp is, mag (hoop ik) binnen de christelijke gemeenschap niet zoveel uitmaken. Want hoe mijn protestantse broeders en zusters ook denken over het pausschap, deze keer was het Ratzinger, maar de volgende keer is evengoed de dominee het onderwerp van hoon. Sommige media willen namelijk christenen alleen maar portretteren als rare fantasten, haatdragende fundamentalisten of schijnheilige viespeuken. Het feit dat een christen, van welke denominatie dan ook, op populaire nieuwssites wordt bespot vanwege het simpele feit dat hij in gebed naar God luistert, lijkt mij een duidelijk signaal dat we als christenen openlijk en in eenheid voor ons geloof moeten opkomen.

Dus bij deze: BREAKING NEWS! STOP DE PERSEN! Insiders maken zich zorgen om de geestelijke gezondheid van de sterk hallucinerende en dementerende Jaap van de pas opgerichte website Broodje Paap. In een niet afgenomen interview gaf deze eigenzinnige katholiek onlangs het volgende bizarre en volstrekt irrationele antwoord op de vraag waarin hij nu eigenlijk gelooft:

“Bedankt voor deze vraag! Wat mijn geloof betreft kan ik heel bondig zijn en zeer stellig en zonder enig voorbehoud het volgende mededelen: Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.”

Amen.

, , , , , , , , , , , , , ,

Jaap de Wit

Jaap is geboren in 1978 in het wonderschone Bergen op Zoom, en thans woonachtig in Gouda. Overdag is hij software engineer en ‘s avonds is hij Rooms-Katholiek. Hoewel hij kort na zijn geboorte al een tijdje katholiek is geweest, was hij jarenlang atheïst. Op een dag in 2010 liep hij per abuis tegen het het ware geloof aan en sindsdien zit hij weer stevig in de kerkbanken. Sinds 2012 is hij enthousiast lid van Koor Padua en sinds 2014 is hij ook acoliet in Gouda.

Alle berichten van Jaap


7 reacties op “BREAKING NEWS: Christen luistert naar God”

 • Ten eerste: spreek alsjeblieft Nederlands, want die dode taal spreek ik niet. Ten tweede: als er in de seculiere media iets verschijnt over een geloofsgroep (of dat nou Katholieken, Joden, Moslims of wat dan ook zijn) dan hoor je altijd vanuit die groep dat het ‘onzin’ is wat ze zeggen. Helaas weerlegt die geloofsgroep hetgeen wat gezegd wordt nooit met feiten.

  • Tja, ik kan natuurlijk niet voor andere gelovigen spreken, maar gelukkig ben ik wat betreft het nieuwsbericht hierboven wel op zoek gegaan naar de feiten. En dat zal ik ook met plezier en nieuwsgierigheid blijven doen 😉

 • Weet je wat het probleem ook is? Als er ergens in de “seculiere media” iets over de Katholieke kerk wordt gedaan, dan wordt meestal Mariska Orbán-De Haas aangevoerd als deskundig. Nu ga ik iets heel naars zeggen: ik heb nog nooit een achterlijker wijf dan dat gezien. Alle katholieken die ik ken (en dat zijn er hier toch best veel nog :D) onderschrijven bijna niets van wat zij uitbraakt. Dit helpt ook mee aan negatieve beeldvorming.

  • Ik volg niet echt wat mevrouw Orbán-De Haas in de seculiere media zegt, maar ik zou je vriendelijk willen vragen de ad hominem argumenten achterwege te laten.

   Hoe een negatieve beeldvorming ontstaat is namelijk een veel breder onderwerp dan alleen wat de media bericht of wat een enkele katholiek zegt. Dat katholieken zelf aan een negatieve beeldvorming kunnen bijdragen, is zeker een feit, maar dat is geen vrijbrief voor de media om onzin te publiceren of onvoldoende onderzoek te doen naar berichten die ze de wereld in helpen.

 • Dat is niet mijn ervaring met de katholieke media. Als er nieuws is dan wordt hier doorgaans druk over geschreven, geblogd en gediscussieerd.

  De katholieke opinie is zo divers dat je mijns inziens niet kan spreken van “preken voor eigen parochie”. Sterker nog, ik zie vaker berichten over (al dan niet vermeende) misstanden en kritiek op de kerkelijke hiërarchie “uit eigen hoek” verschijnen dan in de seculiere media.

 • Hé, waarom heb ik hierover nog niets gelezen in de katholieke media?

  Dat noemen ze heel toepasselijk preken voor eigen parochie. Het aanpakken van misstanden komt over het algemeen niet uit eigen hoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *