‘Laudato si’ wordt nieuwe grondslag GroenLinks

GroenLinks heeft gisteren besloten om haar grondslag te wijzigen. De partij baseert zich voortaan op de uitgelekte conceptversie van Laudato si, de ecologische encycliek van paus Franciscus. Volgens partijleider Jesse Klaver kon GroenLinks niet wachten tot vandaag de definitieve versie uit zou komen, aangezien er een hevige strijd om het katholieke electoraat is uitgebroken tussen de partijen.

“Het begon allemaal toen de ChristenUnie plotseling haar grondslag wijzigde en zo in één klap alle katholieken – voor zover die mensen stemgerechtigd zijn – voor zich won. Dat was echt een vuile jezuïetenstreek,” aldus Klaver. “En nu gaan opeens alle partijen ervoor zorgen dat ze hippe katholieke grondslagen hebben. We moeten er dus snel bij zijn en we hopen maar dat de definitieve encycliek niet te veel afwijkt van het concept.”

GroenLinks is inderdaad niet de enige partij die tot een dergelijke wijziging is overgegaan. De PVV heeft dinsdag al met een ruime meerderheid van één persoon besloten dat de partij zich voortaan geheel zal baseren op de decreten van het Concilie van Trente. Partijleider Geert Wilders licht toe: “Trente is een goed symbool voor onze judeo-christelijke cultuur. Zo staat er: ‘Als iemand zegt: dat de mens door zijn werken, die door de krachten van de menselijke natuur, of door de leer van de wet gedaan zijn, zonder de goddelijke genade van Christus, gerechtvaardigd kan worden vóór God, hij zij verdoemd.’ Dat geldt natuurlijk met name voor Marokkaans tuig. En als je dan toch verdoemd bent, dan doe je dat maar lekker in je eigen land.”

VVD-partijleider en minister-president Mark Rutte liet gisteren via Facebook weten dat alle beginselen van zijn partij te herleiden zijn tot het filmpje Pinksteren uitgelegd met LEGO van Trideo. Diederik Samsom gaat nog een stap verder en heeft een voorstel ingediend om de Partij van de Arbeid (PvdA) te hernoemen naar Partij van Sint Jozef (PvSJ). Het voorstel werd met luid applaus ontvangen. (Het was slechts één persoon die klapte, maar hij deed dat wel heel luid.)

De SGP weigert vooralsnog stellig haar anti-paapse beginselen te wijzigen. Wel heeft partijleider Kees van der Staaij inmiddels een fraai reclamebord laten ontwerpen om katholieken warm te maken voor de SGP.

Het nieuwe reclamebord van de SGP.
Het nieuwe reclamebord van de SGP.

Update: Volgens de laatste berichten heeft Jan Nagel zojuist een fax gestuurd naar de leden van 50Plus om bekend te maken dat het fundament van deze partij vanaf heden het parochieblaadje van de St. Pancratiusparochie te Sloten zal zijn.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jaap de Wit

Jaap is geboren in 1978 in het wonderschone Bergen op Zoom, en thans woonachtig in Gouda. Overdag is hij software engineer en ‘s avonds is hij Rooms-Katholiek. Hoewel hij kort na zijn geboorte al een tijdje katholiek is geweest, was hij jarenlang atheïst. Op een dag in 2010 liep hij per abuis tegen het het ware geloof aan en sindsdien zit hij weer stevig in de kerkbanken. Sinds 2012 is hij enthousiast lid van Koor Padua en sinds 2014 is hij ook acoliet in Gouda.

Alle berichten van Jaap


2 reacties op “‘Laudato si’ wordt nieuwe grondslag GroenLinks”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *