Hoera, de ChristenUnie is herboren!

Afgelopen zaterdag werd duidelijk dat de ChristenUnie haar grondslag ging wijzigen. Zij baseert zich niet langer op de Drie Formulieren van Enigheid, maar op de Bijbel en het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea. Voor mij was het aanleiding om mezelf een stevige pint in te schenken en direct lid te worden van deze – van oorsprong protestantse – partij. Als goed katholiek kan ik nu eenmaal de nodige waardering opbrengen voor een stevige pint.

Ik heb twee keer in mijn leven op het punt gestaan om lid te worden van een politieke partij. Beide keren had ik de inschrijvingsformulieren al voor mijn neus liggen, maar zag ik er uiteindelijk toch maar van af.

De eerste keer was ik atheïst, en in mijn jeugdige enthousiasme wilde ik graag lid worden van D66. De populariteit van die partij begon destijds net te dalen, maar hoewel ik wel begrip had voor de kritiek op deze partij, kon ik me toch het meest vinden in hun uitgangspunten. Christelijke partijen vielen voor mij bij voorbaat al af, en zowel de uitgesproken linkse als rechtse partijen wisten me niet te boeien. Op zich heb ik niets tegen socialisten of liberalen. Beide proberen met ontzettend goede bedoelingen de wereld naar de verdommenis te helpen. Maar met de ideologieën die zij vertegenwoordigen, heb ik wel wat moeite.

Naarmate ik meer mensen hoorde klagen over het gebrek aan ideologie van D66, nam mijn interesse voor deze partij dus toe. Het vertrekpunt dat iedere mens vrij moest zijn om zichzelf te kunnen ontplooien was naar mijn mening flinterdun genoeg om er een gedegen politieke partij op te kunnen baseren. Er was echter één probleem. Toen ik me verdiepte in hun standpunt over abortus, heb ik de inschrijfformulieren – die ze me keurig per post hadden toegestuurd – bij het oud papier gegooid. Ik mocht dan wel overtuigd atheïst zijn, maar je hoeft heus niet in God te geloven om te zien dat een partij wel een heel pervers begrip van persoonlijke vrijheid en zelfontplooiing moet hebben indien zij met zulke mooie uitgangspunten tot de conclusie komen dat we de kleinste mensjes in onze samenleving vrijelijk mogen vermoorden nog voordat ze de kans krijgen zichzelf te ontplooien.

De jaren erna heb ik me niet meer zo met politiek beziggehouden. Er was blijkbaar geen enkele partij die echt de moeite waard was. Dat veranderde na mijn bekering tot het christendom. Plotseling vielen daarmee mijn vooroordelen jegens christelijke partijen weg, en kon ik die dus ook eens serieus gaan bekijken. Na een grondige analyse van de politieke partijen in Nederland, kwam ik tot de conclusie dat ons landje twee christelijke partijen heeft: de ChristenUnie en de SGP.

Sommige mensen menen dat het CDA ook een christelijke partij is, maar dat zijn meestal dezelfde mensen die denken dat wicca een religie is en dat John F. Kennedy is doodgeschoten door buitenaardse wezens en jezuïeten. Kortom, mensen van wie je moet houden omdat het Gods kinderen zijn, maar wie je niet al te serieus moet nemen.

Begrijp me niet verkeerd. Ik ken heel wat sympathieke katholieken die CDA stemmen of lid zijn van deze partij. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Iedereen zondigt wel eens. Ik wil alleen maar zeggen dat ik edelmoedig genoeg ben om deze partij er niet valselijk van te beschuldigen christelijk te zijn. Ik nam eerder bij D66 het onderwerp abortus al als voorbeeld. Dit is zeker niet het enige onderwerp om een partij op te beoordelen, maar aangezien het een zaak van leven en dood is, is het ook niet het minst belangrijke onderwerp. Welnu, je hoeft het partijprogramma van het CDA er maar op na te lezen om tot de ontdekking te komen, dat zij dit bestempelen als iets waarvoor we vrouwen zoveel mogelijk bedenktijd moeten geven in de vage hoop dat zij beslissen om alsnog niet over te gaan tot het vermoorden van hun nageslacht. Met andere woorden, waar de ChristenUnie en de SGP terecht geloven dat Mozes ons de Tien Geboden heeft gegeven, denkt het CDA eerder dat het Tien Suggesties waren met vijf dagen bedenktijd.

De Tien Suggesties
De Tien Suggesties

Sinds ik me bekeerd heb, krijg ik steeds ChristenUnie als stemadvies wanneer ik de vragen van de online stemwijzer invul. Als ik hun partijprogramma bekijk, kan ik me inderdaad in veel van hun standpunten vinden. Ik heb dus de afgelopen jaren consequent op ChristenUnie gestemd, maar tegelijkertijd heb ik even consequent tegen deze partij geargumenteerd in christelijke kringen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het mijns inziens niet. Ik deed het namelijk allebei uit een groeiende liefde voor deze partij.

Ik ben er namelijk van overtuigd dat je op een partij moet stemmen vanwege haar partijprogramma, maar dat je lid moet worden vanwege haar fundamenten. Je kunt namelijk gemakkelijk voor vier jaar je goedkeuring verlenen aan een partij die voor die periode een goed programma heeft verzonnen, maar een lidmaatschap ga je hopelijk toch voor langere tijd aan en doe je vanuit een gezamenlijke visie. Waar de standpunten in een verkiezingsprogramma iets zeggen over de voorgenomen handelingen van een partij, zeggen de fundamenten iets over de ziel van de partij.

Het waren de fundamenten van de ChristenUnie, die me tegenhielden toen ik de tweede keer in mijn leven lid wilde worden van een politieke partij. In de grondslag van de ChristenUnie werden de Drie Formulieren van Enigheid genoemd. Daaronder valt de Heidelbergse Catechismus, waarin de Heilige Mis een vervloekte afgoderij wordt genoemd. Nu heb ik me vaak laten verzekeren dat men daar tegenwoordig niet meer zo ongenuanceerd over denkt, en dat dit echt geen belemmering dient te vormen om lid te worden van de ChristenUnie. Katholieken zouden zich immers vanuit dezelfde christelijke principes in veel van de standpunten moeten kunnen vinden. Hoewel dat laatste zeker waar is, was wat mij betreft daarmee de belemmering nog niet weggenomen. Hoewel de partij zich tegenwoordig niet meer expliciet tegen het katholicisme keerde, was de ChristenUnie vanuit haar diepste wezen nog steeds een protestantse partij. Ik kon daarom niet alleen vanuit mijn geweten, maar ook vanuit praktische overwegingen, geen lid worden van deze partij. Met de standpunten was ik het eens, maar standpunten kunnen wijzigen. Wanneer je lid bent van een partij, zou je vanuit een gezamenlijke grondslag moeten kunnen beargumenteren waarom je het wel of niet eens bent met het wijzigen van standpunten. Voor mij was de grondslag dus niet beslissend om te stemmen op deze partij, maar wel om er lid van te worden.

aanmelding-cuMet de nieuwe grondslag kan ik het met heel mijn hart eens zijn, en daarom kon ik me gisteren met een grote opluchting en een oprechte vreugde aanmelden. Ik heb begrepen dat cultuurtheoloog Frank Bosman me al voorging en ook lid werd van de ChristenUnie. Wij hadden blijkbaar dezelfde bedenkingen en hetzelfde verlangen om lid te worden. Toch ben ik het in één opzicht niet eens met mijn katholieke broeder. In zijn artikel noemt hij de grondslagwijziging van ChristenUnie een belangrijke ‘symbolische’ stap en een handreiking naar de broeders en zusters van de andere zijde van de Reformatie. Volgens mij is er echter niets symbolisch aan deze daad. De koers van de partij mag dan precies hetzelfde zijn gebleven, maar door haar fundamenten te veranderen, heeft de ChristenUnie een nieuwe ziel gekregen. Het is een geheel nieuwe partij geworden: een partij die ik na een jarenlange verliefdheid eindelijk met een gerust hart mag omhelzen.

De keuze van een politieke partij is in zekere zin te vergelijken met de keuze van een partner. Pas wanneer je ten diepste van iemand houdt om wie die persoon is, kan je met recht en met liefde de goede eigenschappen van die persoon waarderen en de tekortkomingen bekritiseren. Na zaterdag kan ik ook als katholiek van de ChristenUnie houden om wie zij in wezen is. De partij is herboren! Lang leve de ChristenUnie!

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jaap de Wit

Jaap is geboren in 1978 in het wonderschone Bergen op Zoom, en thans woonachtig in Gouda. Overdag is hij software engineer en ‘s avonds is hij Rooms-Katholiek. Hoewel hij kort na zijn geboorte al een tijdje katholiek is geweest, was hij jarenlang atheïst. Op een dag in 2010 liep hij per abuis tegen het het ware geloof aan en sindsdien zit hij weer stevig in de kerkbanken. Sinds 2012 is hij enthousiast lid van Koor Padua en sinds 2014 is hij ook acoliet in Gouda.

Alle berichten van Jaap


13 reacties op “Hoera, de ChristenUnie is herboren!”

 • Nou dan heb ik nog een nieuwtje voor je, ben als prakiserend rooms-katholiek van 2003 t/m 2007 lid geweest van de ChristenUnie, tegenwoordig ben ik weer lid van het CDA, net als tussen 1999 en 2003

 • Gideon Krols schreef:

  ik twijfel nog,

  in de cda zitten wel de fundamenten van de ene heilige katholieke en apostolische kerk na de fusie met de “protestanten”, CU zou nu dan het minder protestante deel van cda vormen of wij het minder katholieke deel van CU?
  Ik vind dat, en dat heb ik cda gemaild, dat we als broeders en zusters in christus de plicht hebben de apostolische opvolging dienen te delen en dienen te fuseren na die beginselverklaring maar heeft de CU die moed?

  Tenslotte vind ik dat we van bijvoegleijke naamwoorden bij beginselverklaringen af moeten, is het CU of unie der christenen en evenzo cda of appel der christenen? Dat is dan weer- typisch dat nederlands tja.

  SGP daar kan ik niet zo veel mee, dat is zwarte kousen kerk en veel te uitsluitend, bovendien niet respectvol naar Maria en dus de vrouwen naar mijn ervaring, mening en inzicht, dat is 5 solussen en dus pilaren onder wat?

  Nee we houden vast aan de ene heilige katholieke en apostolisch kerk waar dan de orthodoxen slechts een stap van onze mis afstaan maar die kunnen overbruggen en daar dient CU dan toch nog eff voor te werken.
  Gideon Krols
  amateur theoloog, katholiek en christi fidelis, leek.

 • Ook ik stem al jaren ChristenUnie omdat het nu eenmaal de partij is die in haar politieke stellingnames verreweg het beste aansluit bij de leer van de RK Kerk. Maar altijd ging dat met een wrang gevoel gepaard dat ik op een partij stemde die in haar fundament het katholicisme afwees. Fijn dat dat nu verleden tijd is.

 • De ChristenUnie denkt met deze truuk de katholieken te winnen, maar katholieken zijn niet dom. Natuurlijk wil de CU hun lidmaatschapsgeld wel en mogen ze wel folders uitdelen. Belangrijke posities zal de CU echter nooit aan katholieken geven.

  • Jaap de Wit schreef:

   Maar daar vergis je je. Ik ben wel een domme katholiek. En bovendien lijkt het me vreselijk om dingen te moeten doen die belangrijker zijn dan folders uitdelen. Als ik geïnteresseerd was in de wereldheerschappij had ik wel protestant geworden,

  • Arminius schreef:

   Er staan al een aantal katholieken op de kieslijst, als ik me niet vergis. Misschien niet in de top tien, maar wat niet is kan nog komen.

 • Harry Bodifée schreef:

  Tot mijn genoegen zie ik dat je mijn jarenlange keuze voor het CDA toch honoreert: lees de grondbeginselen van het CDA, vergelijk met de RK sociale leer en je ziet waar mijn hart ligt

 • Het is inderdaad veel meer dan een symbolische daad om de formulieren van Enigheid uit de grondslag te schrappen.
  Ik vermoed dat in protestantse kringen rond de SGP men de CU nu net zo (on)christelijk vindt als het CDA.

  Wim Verheij

 • Dat heb je weer mooi, grappig en met gedegen argumenten uitgelegd, Jaap, en het was interessant voor mij, als Vlaming, om dit te lezen. Want die protestantse wereld uit het noorden is ons niet zo bekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *