Bewust Katholiek maakt filmpjes over sacramenten

Sinds vandaag is het Nederlandstalige katholieke hoekje van het internet een online videoproject rijker. Bewust Katholiek wil het katholieke gedachtegoed vooral voor jongeren toegankelijk maken met behulp van internetfilmpjes over de zeven sacramenten. Het project is een initiatief van Emy Jansons, Frank Jansons en pastoor Van Klaveren uit Gouda. Het eerste filmpje werd vandaag gepubliceerd en gaat over de doop. Ik sprak met Emy, de projectleider van Bewust Katholiek.

“Het idee ontstond toen we samen met pastoor Van Klaveren bezig waren met de algemene website voor onze parochie, Sint Jan de Doper,” vertelt Emy. “We wilden ook informatie opnemen over de sacramenten, om antwoord te kunnen geven op vragen die daarover bij mensen leven. Toen kwamen filmpjes ter sprake en zijn we verder gaan nadenken en gaan zoeken op het internet.”

Het drietal vond een Amerikaanse reeks over de sacramenten op YouTube, Sacraments 101 van de paters Paulisten. Het idee van een priester die op een filmpje de sacramenten toelicht, sprak hen erg aan. Ze wilden echter wel iets dat in het Nederlands was en meer aansloot bij de Nederlandse cultuur. “We wilden de diepte opzoeken,” aldus Emy, “niet alleen een uitleg over wat de doop is, maar ook wat je er zelf mee kunt.”

Pastoor van Klaveren geeft uitleg over de doop.
Pastoor van Klaveren geeft uitleg over de doop.

Na het filmpje over de doop zullen ook nog filmpjes over eucharistie, vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving en priesterwijding volgen. Dat de makers voor deze onderwerpen hebben gekozen om het geloof toegankelijk te maken voor jongeren is geen toeval. “De sacramenten vormen het hart van ons geloof,” legt Emy uit. “Ze zijn, zoals pastoor Van Klaveren altijd zegt, ‘waar de aarde de hemel raakt’ en ze zijn daarom ook een handreiking om dichter bij Christus te komen.”

Het project is vooral opgezet om jongeren aan te spreken, maar kan ook gebruikt worden door mensen die zich voorbereiden op het sacrament. De initiatiefnemers hebben bewust gekozen om de filmpjes gratis te verstrekken onder een Creative Commons licentie, zodat ze vrij gebruikt kunnen worden door gespreksgroepen of mensen die catechese geven. Ze hebben contact opgenomen met parochies en jeugdgroepen uit het hele land om hun videomateriaal onder de aandacht te brengen. Dit heeft volgens Emy Jansons al geleid tot positieve reacties van mensen die met de filmpjes aan de slag willen gaan.

Het kan heel waardevol zijn wanneer priesters nieuwe media gebruiken om jongeren aan te spreken. De Amerikaanse priester Robert Barron wist via YouTube heel wat aandacht te trekken. Maar of pastoor Van Klaveren ook bredere onderwerpen gaat aansnijden, weet Emy nog niet. “In principe richten we ons op deze reeks met sacramenten. Maar mocht er veel enthousiasme zijn en een vraag naar meer, dan zou dat uiteraard kunnen.”

Persoonlijk ben ik als parochiaan bekend met het vermogen van pastoor Van Klaveren om mensen te inspireren, dus ik hoop alvast op nog meer filmpjes. Maar oordeel vooral ook zelf. Het eerste filmpje kunnen jullie hieronder bekijken.

Het eerste filmpje van Bewust Katholiek.

, , , , , , ,

Jaap de Wit

Jaap is geboren in 1978 in het wonderschone Bergen op Zoom, en thans woonachtig in Gouda. Overdag is hij software engineer en ‘s avonds is hij Rooms-Katholiek. Hoewel hij kort na zijn geboorte al een tijdje katholiek is geweest, was hij jarenlang atheïst. Op een dag in 2010 liep hij per abuis tegen het het ware geloof aan en sindsdien zit hij weer stevig in de kerkbanken. Sinds 2012 is hij enthousiast lid van Koor Padua en sinds 2014 is hij ook acoliet in Gouda.

Alle berichten van Jaap


7 reacties op “Bewust Katholiek maakt filmpjes over sacramenten”

 • Leonard Bloem schreef:

  Overigens bedrijft E.H. Van Klaveren ronduit ketterij door te beweren dat het doopsel geen noodzakelijke voorwaarde is voor eeuwig leven met God in de Hemel. Lees alle Kerkvaders en Kerkleraren en Concilies eropna: niet gedoopt is, kan NIET in de Hemel komen. Uitzonderingen zijn er, bijv. heidenen die Christus niet konden kennen (de Indianen voor Columbus) maar oprecht streefden naar een leven met God en naar het natuurrecht. Zij kunnen van God het doopsel van het verlangen ontvangen en zo in de Hemel komen. Maar ook in dat geval gaat het doopsel vooraf aan de opname in de Hemel!

  • Leonard, het is niet helemaal duidelijk waar jij op doelt. Op 5:46 van het filmpje zegt deze pastoor, dat ‘het niet zo is dat een ongedoopt kind niet naar de hemel gaat, en dat we dat overlaten aan Onze Lieve Heer’. Zo staat het ook in de catechismus (1261) ‘De grote barmhartigheid van God (…) en de genegenheid van Jezus voor de kinderen (…) staan ons toe te hopen dat er voor de kinderen die zonder doopsel gestorven zijn, inderdaad een weg ten heil bestaat.’

   Als deze pastoor expliciet zegt dat ‘het doopsel geen noodzakelijke voorwaarde is voor eeuwig leven met God in de Hemel’, zoals jij beweert, en ik neem aan dat het nu om volwassenen gaat, zou je dan zo goed willen zijn even te melden waar hij dat zegt?

  • Jaap de Wit schreef:

   Beste ‘Leonard’,

   Allereerst wil ik zeggen dat ik je bezorgdheid deel over de ‘progressieve’ kerk, die mensen eerder wegstoot dan aantrekt. Een kerk waar ‘samenzijn’ belangrijker is dan de boodschap van het evangelie, heeft inderdaad geen toekomst.

   Het is dus goed als daarover binnen de Kerk discussie wordt gevoerd. Ik denk echter niet dat Broodje Paap het uitgelezen forum is om daarover in discussie te gaan en ik zie daar (zeker in bovenstaand artikel) geen aanleiding toe.

   Het verbaast me dan ook ten zeerste dat je hier een persoonlijke aanval op de Eerwaarde Heer Van Klaveren doet. Het is waar dat de gemiddelde mis van pastoor Van der Mee wat traditioneler overkomt dan de gemiddelde mis bij pastoor Van Klaveren, en ik kan de zondagsmis in Haastrecht ook erg waarderen. De beide priesters hebben inderdaad een andere stijl. Maar om te zeggen dat pastoor Van Klaveren de progressieve, ‘verwijfde’ kerk belichaamt, is volstrekt absurd. Ik denk dat niemand die E.H. Van Klaveren enigszins kent, zoiets zou zeggen.

   Ik ken maar weinig priesters die tijdens en buiten de Heilige Mis zo’n zichtbare liefde voor de sacramenten tonen als pastoor Van Klaveren. Ja, hij gebruikt inderdaad vaak ook de nodige humor tijdens de homilie, maar hij weet daarmee mensen te boeien én tegelijkertijd ook zijn punt te maken. Ik heb nog nooit een homilie meegemaakt waarin een priester van begin tot eind mensen wist te boeien terwijl hij het mysterie van de Heilige Drie-eenheid uitlegde op een manier die voor iedereen begrijpelijk was. Behalve bij pastoor Van Klaveren. Ik heb nog nooit een homilie meegemaakt waarin een priester tijdens de Eerste Heilige Communie aan kinderen de Werkelijke Tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus wist uit te leggen en waarbij ook alle volwassenen geboeid waren. Behalve bij pastoor Van Klaveren. Ik heb nog nooit een homilie meegemaakt waarin een priester de diepere theologische lagen van een Bijbeltekst wist te ontrafelen en waarbij de hele kerk, van jong tot oud, van arm tot rijk, op het puntje van zijn stoel aandachtig zat te luisteren. Behalve bij pastoor Van Klaveren. Uit alle ervaringen die ik met hem heb gehad, blijkt hoeveel hij geeft om de eucharistie en om de Heilige Moederkerk.

   Ik vind het spijtig dat je blijkbaar negatieve ervaringen hebt gehad tijdens de anderhalve mis die door hem werd opgedragen waar je bij was. Ik heb zelf ook de nodige ‘creativiteit’ tijdens eucharistievieringen gezien, en van verschillende extremiteiten bij andere geloofsgemeenschappen gehoord. Eén ding weet ik echter zeker, bij pastoor Van Klaveren heb ik werkelijk nog nooit hoeven twijfelen of er een consecratie heeft plaatsgevonden.

   Ik vind het dan ook erg jammer dat je op basis van zo weinig ervaring, zulke harde uitspraken doet over een dienaar en herder van onze Kerk. Van een atheïst kan ik nog veel door de vingers zien, maar van mijn gelovige broeders en zusters verwacht ik op deze website toch een iets hogere standaard. Het lasteren van onze naasten onder een schuilnaam, en zeker ten opzicht van priesters die hun leven hebben gewijd aan de Kerk, is hier niet toegestaan. Ik wil je dan ook met klem waarschuwen dat een volgende overtreding tegen het achtste Gebod direct zal leiden tot een blokkering om nog commentaar te geven op deze website.

   Verder wil ik je aanraden om, als je daadwerkelijk bedenkingen hebt bij de liturgie in je parochie, daar de betreffende priester gewoon vriendelijk op aan te spreken en je bedenkingen kenbaar te maken. Als hij echt dingen zou doen die niet door de beugel kunnen, dan kun je dat altijd bij de bisschop neerleggen. Als katholiek ben je lid van een gemeenschap en vluchten naar een andere parochie zou dus de laatste optie moeten zijn.

   Tenslotte wil ik me aansluiten bij de opmerking van @mamajud dat pastoor Van Klaveren met betrekking tot ongeboren kinderen niets zegt dat niet ook in de catechismus staat. Verder beweert hij dat de doop niet een noodzakelijke levensverzekering is om in de hemel te komen. Ook dat is correct, aangezien (in tegenstelling tot wat sommige christenen beweren) de doop niet dé manier is om je plaats in de hemel te verzekeren. Zoals de E.H. Van Klaveren ook zegt, is het de toegangspoort tot een leven in Christus. Maar vervolgens is er ook echt iets meer nodig, en ligt het uiteindelijke oordeel bij de genade van God. Dit is in lijn met de katholieke leer en met hetgeen de kerkvaders over de doop hebben gezegd. Je geeft zelf al aan dat het thema genuanceerder is door de doop door verlangen en de doop door het bloed. De uitleg die de pastoor hier geeft, is niet bedoeld als diepgaande theologische beschouwing, maar als een introductie voor iedereen die zich op het sacrament voorbereidt (voor zichzelf of voor zijn kinderen) en in die context, vind ik het persoonlijk een goede introductie.

   Met vriendelijke groet,
   Jaap de Wit

 • Leonard Bloem schreef:

  Ik ben tweemaal bij pastoor Van Klaveren in de Heilige Mis geweest. De ene keer twijfelde ik of er consecratie plaatsvond (vanwege de liturgische ‘creativiteit’), de andere keer ben ik tijdens de homilie weggelopen omdat Van Klaveren werkelijk de clown uithing – en dat bij Kerstnachtmis! Na die ervaring ben ik gevlucht naar elders. Voortaan maar naar Haastrecht, daar is tenminste een priester die onverkort het Evangelie predikt… Van Klaveren belichaamt de progressieve, verwijfde Kerk, juist de Kerk waar gezonde mensen van wegrennen omdat er geen genezing door Verlossing gepredikt wordt maar ‘welbevinden’ door ‘samenzijn’. Jammer, zo jammer…

 • Lieke Titulaer-Remkes schreef:

  Dank je Jaap, voor je reactie. Op mijn tablet stond een groot deel van het artikel “afgedrukt” met de foto er niet boven, maar als achtergrond. Vandaar dat ik het niet lezen kon. Misschien een ‘laad-probleem’ van mijn tablet, misschien iets softwarematigs … op mijn telefoon staat de foto wel gewoon boven de tekst en is het gewoon leesbaar

 • Lieke Titulaer schreef:

  Dag Jaap,
  ik denk dat je hier een heel mooi onderwerp onder de aandacht wilt brengen. Jammer alleen dat (op mn tablet) niet te lezen is wat geschreven staat op de voorgrond van de foto met de 3 mensen erop). Als ik 80 was en zeer slechtziend zou ik het ddar aan wijten, maar ik denk pas ongeveer op de helft van m’n leven te zijn en draag een bril voor lezen met sterkte 1,5 en 1,25 of zo …

  • Jaap de Wit schreef:

   Beste Lieke,

   De foto bovenaan is slechts bedoeld om het artikel op te sieren en een indruk te geven van de website. Er staat ‘Bewust Katholiek – De sacramenten uitgelegd in zeven filmpjes’. Dit is gelukkig verder niet zo belangrijk voor de inhoud van het artikel, want die zou volgens mij voor zichzelf moeten spreken.

   Hartelijke groet,
   Jaap de Wit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *