Priester excommuniceert zichzelf per ongeluk

Priester Anton ten K. van het aartsbisdom U. heeft zichzelf vorige week per ongeluk geëxcommuniceerd tijdens een Ice Bucket Challenge. Ten K., die zichzelf omschrijft als ‘geen mietje’, vat het sportief op. “Tja, een excommunicatie zit in een klein hoekje. Ik ben zo gewend om de trinitarische doopformule uit te spreken wanneer ik water over iemand giet, dat ik het deze keer ook automatisch bij mezelf deed. Ik heb mezelf daarmee per abuis wedergedoopt. Ik weet niet helemaal zeker of ik nu donatist of anabaptist ben, maar het is een of andere ketterij, en dat leidt automatisch tot excommunicatie,” aldus een enigszins geschrokken Ten K.

Bij de ALS Ice Bucket Challenge is het de bedoeling om een emmer ijswater over jezelf leeg te gooien en dit te filmen. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), een dodelijke aandoening van het zenuwstelsel. Wanneer je genomineerd wordt en je geen emmer over jezelf wil leeggooien, dan word je aangemoedigd om geld te storten aan een goed doel ten behoeve van onderzoek naar ALS.

Vorige week ontstond echter wat ophef in katholieke kringen toen bleek dat de Amerikaanse ALS Association embryonaal stamcelonderzoek ondersteunt. Dit is volgens de katholieke leer ontoelaatbaar, omdat daarbij menselijke embryo’s worden vernietigd. De redactie van Broodje Paap belde daarop direct met Stichting ALS Nederland om te onderzoeken of dezelfde morele bezwaren ook voor Nederlandse weldoeners zouden gelden. De woordvoerder aldaar verzekerde ons dat bij de projecten die zij financieel ondersteunen geen embryonale stamcellen worden gebruikt. Aangezien we nog geen artikel over het onderwerp hadden geschreven, waren we dus ook te laat om Anton ten K. hierover te informeren (sorry Anton) nadat deze was genomineerd voor de Ice Bucket Challenge. Ten K. plaatste de morele bezwaren van een financiële bijdrage op Facebook, kort daarop gevolgd door het onderstaande filmpje.

Alsof het nog niet erg genoeg was dat hij daarbij de doopformule prevelde (door het geluid van het water overigens onhoorbaar op het filmpje) en zichzelf daarmee excommuniceerde, kreeg hij ook nog eens kritiek van Eric van den Berg van katholiek.nl. Die merkte terecht op dat de morele bezwaren in Nederland niet van toepassing zijn en spoorde aan om vooral de Stichting ALS Nederland financieel te steunen in plaats van ijsemmers over jezelf leeg te gooien. Van den Berg was overigens wel zo aardig om Ten K. in zijn artikel een ‘aimabele priester’ te noemen, waarmee hij heeft weten te voorkomen dat laatstgenoemde uit wraak zijn fietsbanden zou laten leeglopen. Je weet immers nooit waar geëxcommuniceerde priesters toe in staat zijn.

Ook de redactie van Broodje Paap heeft de uitdaging geaccepteerd en een donatie gedaan aan Stichting ALS Nederland.
Ook de redactie van Broodje Paap heeft de uitdaging geaccepteerd en een donatie gedaan aan Stichting ALS Nederland.

Aartsbisschop Wim Eijk, die volgens welingelichte lasteraars dagelijks een emmer ijswater over zichzelf leeggooit, reageert teleurgesteld: “We hebben al een priestertekort, en als jonge priesters ook nog eens te pas en te onpas zichzelf gaan excommuniceren door per ongeluk donatist, anabaptist of god-weet-wat te worden, dan kunnen we net zo goed onze kerkgebouwen gaan verkopen!”

Anton ten K. vindt het zelf ook heel spijtig dat hij vanwege zijn excommunicatie zijn functie als priester niet meer kan uitoefenen. “Het is erg jammer, want ik had er zo lang voor gestudeerd. Maar ik ben geen mietje, dus ik ga nu hard werken om een andere jeugddroom in vervulling te laten gaan. Ik word balletdanser.”

Hoe moeilijk is het nu echt om een Ice Bucket Challenge te doen zonder de Drie-eenheid aan te roepen?

, , , , , , , ,

Jaap de Wit

Jaap is geboren in 1978 in het wonderschone Bergen op Zoom, en thans woonachtig in Gouda. Overdag is hij software engineer en ‘s avonds is hij Rooms-Katholiek. Hoewel hij kort na zijn geboorte al een tijdje katholiek is geweest, was hij jarenlang atheïst. Op een dag in 2010 liep hij per abuis tegen het het ware geloof aan en sindsdien zit hij weer stevig in de kerkbanken. Sinds 2012 is hij enthousiast lid van Koor Padua en sinds 2014 is hij ook acoliet in Gouda.

Alle berichten van Jaap


2 reacties op “Priester excommuniceert zichzelf per ongeluk”

  • Pastoor L.M.R. Houben. schreef:

    Ik zou het kerkelijk recht er nog maar eens op nalezen! Zo gemakkelijk is een excommunicatie latae sententiae niet op te lopen als in jouw artikel wordt gesuggereerd!

    • Ik zal het goede nieuws direct doorgeven aan eerwaarde Ten Klooster. Ik zag hem net nog oefenen op zijn danspasjes en ik denk eerlijk gezegd dat de priesterroeping beter bij hem past.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *