Het roomse zit er ook bij ons stevig in

Gisteren las ik een artikel op het Christelijk Informatie Platform, waarin ds. Kempeneers betoogt dat oecumene tussen protestantse en roomse kerken een brug te ver is. Hiervoor draagt hij de volgende drie ‘onoverkomelijke splijtpunten’ aan:

1. Iets met een plus

Luther schreef ooit aan zijn roomse tijdgenoot Erasmus: ‘U en ik dienen een verschillend God’. Daarmee doelde hij op het verschil in genadeleer. “Dat is één van de adagia van de Reformatie,” licht ds. Kempeneers toe. “Sola Gratia: alleen door genade wordt een goddeloze gerechtvaardigd. De roomse kerk leert ook dat zalig worden genade is. Genade gaat vooraf aan de werken, maar daarna komen wel de werken als verdiensten in zicht. Bij Rome is het altijd ‘iets met een plus’. Waar de Reformatie zegt ‘alleen Schrift, geloof, Christus en genade’, zegt de roomse kerk: ‘Ja, maar er moet nog iets bij’, Volgens de Heidelbergse Catechismus doet dat tekort aan de eer van Christus: óf Hij is een volkomen Zaligmaker óf hij is geen Zaligmaker.
Rome noemt de leer van de Reformatie nog steeds een vervloekte dwaling. Het gaat in de roomse kerk om Schrift én traditie.”

2. Zeker weten?

Het bruggetje naar de verkrijging van heilszekerheid is snel geslagen. Ook dat is een belangrijk verschil tussen Rome en Reformatie. Ds. Kempeneers: “Wij leren dat het ‘onderzoekt uzelven’ het hele leven door gaat. Niet om daarmee de genade twijfelachtig te maken, maar om de roeping en verkiezing vast te maken, zoals Petrus dat zegt, zodat je zeker van je heil kunt zijn. Rome ontkent de heilszekerheid.”

3. Wie is het belangrijkst?

Ds. Kempeneers wijst erop dat het ‘zalig spreken’ in de lofzang van Maria duidt op ‘gelukkig spreken’ (“niet meer, niet minder”). Hij vindt dat de roomse kerk een véél te hoge plaats aan Maria toekent, zeker als je ziet hoe sober de Bijbel over haar spreekt. “Elke dag knielt men voor Maria, neemt men de toevlucht tot haar. Ze wordt aanbeden met woorden als ‘O moeder van altijd durende bijstand’ en termen die wij alleen voor God gebruiken. Wij nemen de toevlucht tot de Heere Jezus. Dat is een belangrijk verschil tussen Rome en Reformatie.” Overigens wil dat niet zeggen dat Christus voor roomsen onbelangrijk is. “Hij wordt er nog steeds als Verlosser gezien,” zegt ds. Kempeneers.

Typisch oecumenische dominee

Geachte ds. Kempeneers,

Wat een fantastisch artikel! Ik ben blij dat u de Roomse leer voldoende heeft bestudeerd om te concluderen dat de Reformatie een vervloekte dwaling is. Wij zijn echter van mening dat oecumene geen onbereikbaar doel is, ondanks dat er wel wat miniscule splijtpuntjes zijn.

1. Iets met een min.

Waar katholieken geloven dat de gehele Bijbel het woord van God is, hebben protestanten er (per ongeluk?) een aantal boeken uitgeknipt. En waar katholieken geheel volgens Bijbels voorschrift zowel de Schrift als de traditie handhaven, heeft de Reformatie ook op dit punt het christendom enigszins gekortwiekt. En niet te vergeten, waar katholieken belang hechten aan het navolgen in woord en daad van Christus, vinden protestanten het genoeg om te geloven, mits je een heleboel dingen maar uit je hoofd laat. Zo hoorde ik ooit eens van een dominee die zelfs vindt dat je de genade kunt verliezen door te kijken naar het WK voetbal.

2. Zeker weten!

Wanneer een katholiek zichzelf onderzoekt, kan het zijn dat hij tot de conclusie komt dat hij tekort is geschoten. In zo’n geval zoekt hij de meest dichtstbijzijnde biechtstoel op voor het sacrament van verzoening. En dan weet hij zeker dat God het hem vergeven heeft, want zoals u weet heeft Jezus zijn leerlingen, waaronder de eerste paus, de wereld ingestuurd met de opdracht om zonden te vergeven. Katholieken zijn dan misschien niet helemaal zeker van hun heil, maar wel van Gods genade. Je kunt als katholiek best zeggen dat je zeker bent van je heil, maar dan hoor je in het biechthokje vast: “Hoogmoed komt voor de val!”

3. Hij is het belangrijkst!

Over de vraag wie het belangrijkst is, is de Kerk kort: de drie-ene God! Dat katholieken de gewoonte hebben om Maria en de heiligen te vragen om ook voor hen te bidden, doet niets af aan het feit dat er ook volgens hen maar één Verlosser is.

U geeft aan dat oecumene een brug te ver is. Maar juist de splijtpunten tonen aan dat we ook veel overeenkomsten hebben. Ja, er zijn verschillen, maar in tegenstelling tot Luther’s woorden aan Erasmus, geloven we wel degelijk in dezelfde God en dezelfde Verlosser. Katholieken en protestanten hebben visies over de heilsleer, de Bijbel en traditie, die op belangrijke punten verschillen, maar die desondanks toch draaien rond dezelfde kernthema’s van liefde en genade, van zonde en van verlossing.

Je kunt deze verschillen gebruiken als een stok om mee te slaan, of als een brug naar wederzijds begrip en positieve samenwerking op terreinen waar we beiden handen en voeten aan het geloof geven. Als ik uw woorden lees, komen ze eerder over als de spreekwoordelijk stok, maar op het moment dat u bereid bent om bruggen te bouwen, dan schudden wij u graag de hand.

Tenslotte wijs ik u erop dat het lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk gratis is, en u zich geheel vrijblijvend bij iedere parochie kunt aanmelden zonder verplichting tot aankopen.

Hartelijke groet,
Jaap

, , , , , , , , , , , , , ,

Jaap de Wit

Jaap is geboren in 1978 in het wonderschone Bergen op Zoom, en thans woonachtig in Gouda. Overdag is hij software engineer en ‘s avonds is hij Rooms-Katholiek. Hoewel hij kort na zijn geboorte al een tijdje katholiek is geweest, was hij jarenlang atheïst. Op een dag in 2010 liep hij per abuis tegen het het ware geloof aan en sindsdien zit hij weer stevig in de kerkbanken. Sinds 2012 is hij enthousiast lid van Koor Padua en sinds 2014 is hij ook acoliet in Gouda.

Alle berichten van Jaap


15 reacties op “Het roomse zit er ook bij ons stevig in”

 • henkjan37 schreef:

  Die visie op het katholieke geloof van ds. Kempeneers is duidelijk ontsproten aan het generaties lang niet hebben van contact met daadwerkelijke katholieken.

  Zo is het verbranden van ketters al jaaaaren geleden gestopt. Wat niet wegneemt dat het weigeren van een uitnodiging van een barbeque bij een katholiek thuis toch wel zo veilig is.

 • Ik ken genoeg protestanten met humor. Zoals bijvoorbeeld…uuuuuuh., die ene van…uuhh. Laat maar.
  Ben zelf protestants en vind dat ik humor heb. Misschien de enige? Ken ook katholiek met humor. Die lachende monnik op het flesje Watou trappist. Proost

 • Rome die de leer van de Reformatie een vervloekte dwaling noemt. Ds Kempeneer ( een zware broeder)die er ook zo over denkt maar dan hullie (de kerk van Rome) bedoelt. Ze kunnen elkaar de hand schudden. 🙂 Gelukkig zijn er rooms-katholieken en protestanten die dat naast zich neerleggen en; “Samen in de naam van Jezus” zingen of een gezamenlijke Taizé dienst vieren.
  Of dat nu van de reformatorische voorgangers mag…boeien. Mag het wel van de kerk van Rome…boeien.
  Zou het van de grote Baas mogen? Volgens mij wel…maar wie ben ik. 🙁

 • Lutherlover schreef:

  Deze blog is een mengeling van serieuze en humoristische stukjes, merk ik. Maar hoe kan ik nu merken wat het verschil is? Als je spreekt over ketters, is dat dan helemaal om te lachen, helemaal niet of een klein beetje beiden?

  • Een goede graadmeter is het lachen. Dat kan op verschillende manieren, zachtjes en hardop. ‘Het geluidsspectrum van hardop lachen wordt’, ik citeer Wikipedia, ‘gekenmerkt door korte lettergrepen die elkaar snel opvolgen, zoals ha-ha-ha, hi-hi-hi of ho-ho-ho, maar nooit een vermenging van deze lettergrepen, zoals ha-ho-ho’.

   Katholieken kennen misschien niet de heilszekerheid van gereformeerden. We blijven er opvallend vrolijk onder.

  • henkjan37 schreef:

   allemaal een in Christus he, door de eucharistie, waarvoor je dan weer een beetje schijnheilig moet zijn om die ook te nemen.

 • Lutherlover schreef:

  Ik vind het raar dat u hier nu wel beweert dat het allemaal verantwoord is en dat u de brug wil bouwen, terwijl u op vele posts op uw blog andere taal spreekt. Wat moeten we denken van de passage over de Reformatie in deze blogpost http://broodjepaap.nl/2014/02/28/broodje-paapje-katholicisme-voor-kinderen-deel-i/ ?!

  U spreekt nog steeds over ketters, juicht (ook in andere posts) de brandstapels toe en lacht er mee en u geeft zelfs toe dat een zekere Thomas in de middeleeuwen het rollen van geld promootte! Terwijl Jezus toch duidelijk de handelaars uit de tempel verdreef! Neemt u het woord van die Thomas dan ernstiger dan het Woord van Jezus de Heiland zelve?

  Ik was bijna overtuigd, maar nu ik uw overige posts heb bekeken, schrik ik toch wel even.
  Heeft mijn vader dan toch gelijk als hij zegt dat katholieken schijnheilig zijn?

  • Ik ben van mening dat juist uw reactie een typische (misschien) vooroordeel van Rooms-Katholieken over pr#testanten weergeeft, namelijk dat zij totaal geen humor hebben en woorden als sarcasme niet kennen.

   Dat pr#testanten ketters zijn, blijft wat mij betreft zolang overeind, totdat ook zijzelf inzien dat ze fout zitten. Maar zoals Jaap betoogt, is de Oecumene zeker op een gegeven moment mogelijk en misschien zelfs al in zicht.

   Ik meen dat deze site bedoeld is om juist grappen te maken over zaken en niet als catechetisch gebeuren voor Rooms-Katholieken – tot op zekere hoogte dan.

  • Beste Lutherlover,

   Een gespecialiseerd team van Broodje-Paap-psychologen heeft je reactie grondig gelezen en heeft unaniem geconcludeerd dat je last hebt van hevig onderdrukte roomse sympathieën, veroorzaakt door een latent Oedipus-complex. Zij raden u aan om elke avond voor het slapen gaan – onder het genot van een fles Port en een kaasplankje – de decreten van het Concilie van Trente te lezen.

   Hartelijke groet,
   Jaap

  • Aan die Luthervolger zou ik nog het volgende willen zeggen: Jezus dreef inderdaad de kooplieden uit de tempel, omdat ze het Huis van zijn Vader onteerden, niet omdat Hij op zich tegen het handeldrijven was!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *