Broodje-Papenleaks

Het Broodje-Papenleaks schandaal

Vorige week verscheen het bericht dat de Amerikaanse geheime dienst NSA de paus heeft afgeluisterd. Op de Amerikaanse ambassade in Rome zou zelfs een speciale afdeling actief zijn van de CIA en de NSA die grote belangstelling heeft voor de telefoongesprekken van kardinalen en bisschoppen. Nu doet zich het vervelende feit voor dat de paus dagelijks belt met de redactie van Broodje Paap, waarna de NSA heeft besloten om ook de telefoon op ons hoofdkwartier af te luisteren. Men heeft hiervoor de meest moderne technieken gebruikt.

Telefoon met afluisterapparatuur
Aangezien we niet hadden kunnen vermoeden dat de NSA interesse had in Broodje Paap, is deze geavanceerde afluisterapparatuur maanden ongedetecteerd gebleven.

Tot overmaat van ramp zijn de transcripties van al onze telefoongesprekken in handen van Wikileaks terechtgekomen, die ze binnenkort wil gaan publiceren. Na Vatileaks krijgen wij hier onze eigen Broodje-Papenleaks. Dus hebben wij na kort beraad op de redactie maar besloten dat het beter is als we de gesprekken zelf als eerste publiceren. Dan is het namelijk geen schandaal meer en wij hebben toch niets te verbergen, aangezien wij al onze bellers keurig te woord staan en de paus heel vaak in de wacht zetten. Kortom, een win-win situatie, zo menen wij.

Hieronder leest u een gesprek van 22 juni 2013, dat ook in handen is van Wikileaks. Het is nogal saai en langdradig. Onze excuses daarvoor, wij proberen u slechts dienstbaar te zijn door de absolute waarheid openlijk met u te delen.

Telefoon: Tring (3x).

BP: Hallo, u spreekt met Broodje Paap.

F: Buona sera.

BP: Het is twee uur in de middag, Papa Francesco!

Telefoon: Piep-piep (2x).

BP: Momentje, Heilige Vader, we hebben iemand op de andere lijn. Ik zet u even in de wacht.

BP schakelt over naar de andere lijn.

BP: Broodje Paap, goedemiddag.

MVB: Goedemiddag, met mevrouw Van Bobbelenstein. Ik heb uw website bekeken…

BP: Gefeliciteerd! Een fijne dag verder.

MVB: Wacht even, ik wilde graag mijn mening geven.

BP: Zou u dat nou wel doen, mevrouw?

MVB: Jazeker, ik vind uw website erg geestig en lees graag uw schrijfseltjes. Alleen ik heb toch een klein puntje van kritiek: het is allemaal nogal religieus.

BP: Eh… ja, dat heb je wel eens op een katholieke website. Gek eigenlijk.

MVB: Ja, ziet u, ik geloof wel in God, maar ik geloof niet in georganiseerde religie.

BP: Dat is nu vervelend. Want juist omdat God bestaat, geloven wij van Broodje Paap niet in ongeorganiseerde religie. Dat wordt zo rommelig.

MVB: Meneer Paap, mag ik Broodje zeggen? Religies gaan voornamelijk over macht en onderdrukking; over andere mensen vertellen wat ze wel en niet moeten doen.

BP: Ah, en als ik u goed begrijp dan belt u ons om te vertellen dat we dàt niet moeten doen?

MVB: Inderdaad! U gelooft toch in Jezus? Maar Jezus was ook tegen georganiseerde religie. Als hij vandaag de dag zou leven, zou hij zich een hoedje schrikken als hij zag hoe men kerken heeft gebouwd in zijn naam. Hij zou het christendom direct willen afschaffen. Vervolgens zou hij zich in zijn graf omdraaien.

BP: Wacht even, u spreekt ‘Hij’ uit met een kleine ‘h’, hebben we het nog steeds over dezelfde Jezus? U bedoelt Jezus Christus? Die zei: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen”? Dezelfde Jezus die zei: “Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen”?

MVB: Nee, ik bedoel de Jezus die tegen farizeeërs was en zei dat we niet mogen oordelen.

BP: O, die Jezus…

MVB: Ja, die. En het is werkelijk frappant dat nu juist de religie die zijn naam draagt constant over anderen aan het oordelen is en iedereen die haar niet bevalt ‘zondig’ noemt.

BP: Misschien dat u het begrip ‘zonde’ n…

MVB: Er wordt gewoon niet geluisterd naar anderen. Er is geen begrip, en dat is zo jammer. Dat had Jezus nooit gewild. God begrijpt iedereen.

BP: U gelooft wel dat Jezus God is?

MVB: Nee, natuurlijk niet. U begrijpt mij niet. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik gewoon spiritueel ben, maar niet religieus.

BP: Pardon? Ik geloof inderdaad dat ik u niet begrijp. Het klinkt een beetje als: ‘ik reis graag met de trein, maar niet over het spoor.’ Misschien dat u het eens kan toelichten, mevrouw Van… eh…

MVB: Bobbelenstein. Ik leg het u graag uit, Broodje. Ik zie God in de blauwe lucht en in alles wat leeft. Van de vogeltjes die fluiten tot aan de bladeren aan de bomen die niet fluiten. Maar mensen die religieus zijn, vergeten waar het werkelijk om gaat. Zij doen en geloven slaafs wat hen gezegd wordt, denken niet meer voor zichzelf, en door een oordeel over andersdenkenden te hebben, prijzen zij zichzelf de hemel in. Spirituele mensen doen dat niet en zijn daarom een stuk beter.

BP: Wat knap van u! Heel verlicht ook, dat u zo’n diepgaand inzicht heeft in de psyche van de religieuze mens zonder in dezelfde valstrik te lopen en jezelf te prijzen door anderen te veroordelen. Chapeau!

MVB: Dank u, Broodje. Ik kan het nu eenmaal neutraal bekijken. Dat zit zo, het christendom beweert dat zij als religie de absolute waarheid verkondigt. Ik beweer dat niet.

BP: Ah, gelukkig, dan zijn we het met elkaar eens.

MVB: Ieder heeft zijn eigen waarheid. Jouw waarheid is even geldig als de mijne en je mag een ander jouw waarheid niet opleggen. Mensen proberen te bekeren is geen nette bezigheid. Daar doen wij spirituele mensen niet aan. Wij worden één met de God in onszelf en hebben dus religie niet meer nodig. En dat zou u ook moeten doen.

BP: Dus als ik u goed begrijp, vindt u het niet oké, misschien zelfs een beetje aanmatigend, als wij publiekelijk ons beeld verkondigen van God die mens geworden is, voor onze zonden is gestorven en ons heeft gevraagd om alle volkeren te bekeren zodat ook zij mogen delen in het eeuwig leven?

MVB: Inderdaad. U mag natuurlijk geloven wat u wilt, zolang u het maar voor uzelf houdt. Want als je een ander daarvan probeert te overtuigen, respecteer je zijn mening niet.

BP: En als we zouden verkondigen dat God in de natuur en in onszelf zit, maar dat dit slechts een relatieve waarheid is, dus dat iedereen maar moet doen wat hij wil zolang hij zich niet met een ander bemoeit? Mogen we hier dan wel mensen dringend van proberen te overtuigen?

MVB: Ja, absoluut, want zo is het maar net! Als meer mensen dit zouden inzien zou de wereld een stuk mooier zijn.

BP: In dat geval, bedankt dat u ons even heeft gebeld om te zeggen dat wij het fout hebben en dat we daar nu maar eens mee op moeten houden. Een verhelderend inzicht, en ik heb me zelden zo gerespecteerd gevoeld in mijn mening, die, hoewel even geldig als de uwe, een dwaling blijkt te zijn.

MVB: Geen dank, ik ben blij dat u zo bereid bent om de waarheid onder ogen te zien.

BP: Geen probleem hoor, er valt een last van mijn schouders. De waarheid onder ogen zien is zo veel lichter dan haar in pacht hebben. Tot ziens!

BP schakelt weer terug naar de paus.

BP: Hallo? Bent u er nog, Uwe Heiligheid?

F: Ja, ik ben er nog.

BP: Bedankt voor het wachten. Waar waren we?

F: Ik hoop dat niemand ons afluistert, want ik wil het even met je hebben over ons plannetje de wereld te veroveren door het belijden van ons geloof. Morgen wilde ik voor het Angelus een toespraak houden over het martelaarschap van de waarheid en het geweten. Het gaat over hoe mensen soms letterlijk en soms figuurlijk hun leven geven voor Christus, die de waarheid is.

BP: Oei, dan bent u net te laat, vrees ik. De relativisten hebben zojuist met één telefoontje de absolute waarheid opgeëist en hebben deze nu in pacht.

F: Verdraaid, zijn ze ons alweer te snel af! Altijd hetzelfde liedje met die relativisten! Zo autoritair… laat me raden, deze was ‘spiritueel maar niet religieus’?

BP: Ik vrees dat ook uw vermoedens onfeilbaar zijn, Vader der vaderen.

F: Waar moet dat naar toe? Als zowel waarheid als ethiek relatief worden, dan leven we straks nog in een wereld waarin objectief verifieerbare feitjes de enige absolute waarheid zijn! En als de Kerk niet meer als baken van hoop wordt gezien, dan laat men zich regeren door volstrekte willekeur. Dan worden we teruggeworpen in een duister verleden, alleen is het deze keer niet de keizer, maar de bureaucratische democratie die zichzelf tot god verklaart en zonder al teveel weerstand als almachtig despoot over de naar binnen gekeerde mens regeert.

BP: Een dergelijke wereld is alleszins ondenkbaar, o dienaar der dienaren.

F: Dank je, Broodje Paap.

BP: Geen dank, Pontifex. Dikke knuffel en tot morgen.

F: Tot morgen.

Telefoon: Tuut (4x)

Disclaimer

Aan het bovenstaande telefoongesprek kunnen geen rechten worden ontleend, behalve het zwijgrecht. Broodje Paap is niet aansprakelijk als tijdens het lezen hiervan uw televisie is ontploft. Alle personages in dit ridicule artikel zijn puur fictief. Elke overeenkomst met echte personen, levend of (schijn)dood, berust op een unieke combinatie van stom toeval, Goddelijke Voorzienigheid, en acute hondsdolheid.

, , , , , , , , , ,

Jaap de Wit

Jaap is geboren in 1978 in het wonderschone Bergen op Zoom, en thans woonachtig in Gouda. Overdag is hij software engineer en ‘s avonds is hij Rooms-Katholiek. Hoewel hij kort na zijn geboorte al een tijdje katholiek is geweest, was hij jarenlang atheïst. Op een dag in 2010 liep hij per abuis tegen het het ware geloof aan en sindsdien zit hij weer stevig in de kerkbanken. Sinds 2012 is hij enthousiast lid van Koor Padua en sinds 2014 is hij ook acoliet in Gouda.

Alle berichten van Jaap


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *