Screenshot van de website van Katholiek Nieuwsblad

BREAKING: Aarde blijkt rond, Rijkers stapt op

Hoofdredacteur Henk Rijkers van Katholiek Nieuwsblad vertrekt per 1 februari, nadat is gebleken dat hij de redactie jarenlang heeft voorgelogen over de vorm van de aarde. Dat kondigde het bestuur gisteren aan op de website van het katholieke weekblad.

Rijkers heeft bijna twintig jaar voor Katholiek Nieuwsblad gewerkt en heeft in die tijd veel voor het blad betekend. Hij verwierf bijvoorbeeld grote faam als Neêrlands enige echte katholieke misdaadjournalist. Geen doofpot bleef voor hem gesloten. Hij onthulde de verholen wandaden van beruchte draaideurcriminelen, zoals Charles Darwin en paus Franciscus. Toch was hij niet helemaal onomstreden. Zo bleken de mythes waarmee hij dapper de evolutieleer bestreed, niet altijd een wetenschappelijke basis te hebben. Toen ook nog eens bleek dat de aarde rond was, werd zijn positie binnen Katholiek Nieuwsblad onhoudbaar.

De ondergang van Rijkers

De aarde vanuit de ruimte. Hij lijkt - zoals Henk Rijkers beweerde - inderdaad op een schijf.
Afgaande op deze foto, zou je denken dat de aarde een schijf is. Het tegendeel blijkt waar.

Bestuursvoorzitter Huub Vromen – [op wiens achternaam de redactie van Broodje Paap weigert woordspelingen te maken, wij zijn immers volwassen, dankjewel – red.] – licht toe: “Het balletje kwam aan het rollen toen iemand van ons team een reis maakte per vliegtuig naar Washington, vanuit daar naar Moskou en toen weer naar Schiphol. Het rare was dat hij al die tijd in westelijke richting vloog en dus geen enkele keer terug naar het oosten keerde.” Deze gebeurtenis gaf aanleiding tot een aantal bestuursvergaderingen, waarin werd geconcludeerd dat de aarde onmogelijk een platte schijf kon zijn.

“Hierdoor werden de verhalen van Rijkers voor ons plotseling een stuk minder aannemelijk,” aldus de vrome(n) bestuursvoorzitter [sorry – red.]. “Naar aanleiding daarvan zijn we nog eens kritisch gaan kijken naar de schrijfsels van onze hoofdredacteur. Die werden de laatste tijd – op zijn zachtst gezegd – steeds zorgwekkender. Hij had bijvoorbeeld al jaren felle kritiek op de moslims, maar begon onlangs plotseling lovend te spreken over één of andere Fatima. Toen hij in datzelfde stuk ook nog eens begon te bazelen over horoscopen en astrologie, was de maat vol. We hebben toen in goed onderling overleg besloten om hem buiten te gooien.”

Wie volgt Rijkers op?

Over een mogelijke opvolger kan Huub Vromen op dit moment nog weinig zeggen. “We willen een nieuwe, modernere koers inslaan. De bedoeling is dat Katholiek Nieuwsblad meer gaat aansluiten bij de sentimenten van deze tijd. … Dus als jullie nog een uitgetreden lesbische non kennen die yogales geeft, dan houden wij ons natuurlijk van harte aanbevolen. Het liefst een zwarte. In een rolstoel.”

Dit is 200% van het artikel.
Lees minder.


Disclaimer: aangezien bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet alle feiten bekend waren, heeft de redactie van Broodje Paap zich mogelijkerwijs gedeeltelijk moeten baseren op speculaties van anonieme bronnen. Wij willen Hendro Munsterman dan ook hartelijk danken.

, , , , , , , , , , ,

Jaap de Wit

Jaap is geboren in 1978 in het wonderschone Bergen op Zoom, en thans woonachtig in Gouda. Overdag is hij software engineer en ‘s avonds is hij Rooms-Katholiek. Hoewel hij kort na zijn geboorte al een tijdje katholiek is geweest, was hij jarenlang atheïst. Op een dag in 2010 liep hij per abuis tegen het het ware geloof aan en sindsdien zit hij weer stevig in de kerkbanken. Sinds 2012 is hij enthousiast lid van Koor Padua en sinds 2014 is hij ook acoliet in Gouda.

Alle berichten van Jaap


7 reacties op “BREAKING: Aarde blijkt rond, Rijkers stapt op”

  • Dit afscheid is een teken van de tijd, en ook de onlangs verschenen pauselijke encycliek ‘Humoris Laetitia’ bewijst nog maar eens dat wij momenteel in de vloeiende overgangsfase zitten van het Vissentijdperk naar het Aquariumtijdperk.

  • ‘Non possum credere me totum edisse’ is afgezakt tot ‘best wel katholiek’. Volgens mij heeft Jaap zijn langste tijd bij Broodje Paap ook wel gehad.

  • Je zou toch moeten weten dat je alleen kunt bewijzen dat de aarde bol is (en niet rond, zoals een panneNkoek), door over de noord- en zuidpool te vliegen, niet in de richting van oost of west. Het zou dan namelijk nog steeds zo kunnen zijn dat je boven een schijf vliegt (zie illustratie). Probleem is echter dat over de zuidpool vliegen niet is toegestaan, omdat het beschermd gebied is. Dat is natuurlijk vragen om complottheorieën.

    http://3.bp.blogspot.com/-kIEaxYPJwjU/VaeQWtbALOI/AAAAAAAAYgc/jb6NFvtDnKs/s1600/Flat%2BEarth%2BHypothesis.jpg

    • Jaap de Wit schreef:

      Aangezien Katholiek Nieuwsblad en Broodje Paap zo ongeveer dezelfde doelgroep bedienen, denk ik dat de meeste lezers de satire wel kunnen begrijpen. Of Henk Rijkers het zelf kan waarderen, weet ik niet, maar zo niet, is hij altijd welkom voor een goede kop koffie. Ik wens hem alleszins het beste toe, en hoop dat KN een positieve koers gaat varen die veel katholieken (en hopelijk ook niet-katholieken) zal aanspreken en inspireren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *