Hardnekkig vooroordeel eindelijk ontkracht

Wetenschappers: “Katholicisme niet overdraagbaar via wc-bril.”

Voor veel katholieken is het een herkenbaar scenario. Je nodigt een protestantse vriend uit op de koffie, maar omdat hij denkt dat hij via jouw wc-bril kan worden geïnfecteerd met het katholieke geloof, durft hij niet op het toilet te gaan zitten. Vaak is het gevolg dat hij na twee kopjes koffie het kleinste kamertje helemaal onder schijt en daarna vlug met een smoes vertrekt. Dan kan jij de viezigheid in je eentje opruimen en aangezien protestanten zeer ranzige eetgewoonten hebben, is dat bepaald geen pretje.

Vijf eeuwen lang waarschuwden predikanten hun schaapjes vanaf de kansel tegen het besmettingsgevaar van ‘den paapschen pot’, waardoor protestanten zich in vreemde bochten moesten wringen tijdens oecumenische koffiebezoekjes. Veel interconfessionele vriendschappen liepen op de klippen door protestants geklungel op het toilet. Gelukkig behoort deze nachtmerrie nu tot het verleden, want onderzoekers van de KU Leuven hebben ontdekt dat katholicisme niet wordt overgedragen via de wc-bril. Zij publiceerden hun bevindingen donderdag in een wetenschappelijk tijdschrift voor religieuze virologie.

De onderzoekers hebben twintig protestanten een week lang met duct tape vastgeplakt aan een katholiek toilet. Aan het einde van deze week waren zeventien proefpersonen protestants gebleven, twee werden atheïst, en één persoon is boeddhist geworden in een poging zich te onthechten. Een Lutherse deelnemer aan het onderzoek meldde aan het einde van de week wel dat hij ‘enige sympathie’ voelde met de Oud-katholieke kerk, maar volgens de wetenschappers is ‘oud-katholiek’ gewoon een deftig woord voor ‘protestants’ en dus konden zij dit niet laten meewegen in hun bevindingen. De conclusie in hun wetenschappelijke eindrapport was dan ook: “De Oud-katholieke kerk heeft geen enkele relevantie met betrekking tot het al dan niet overdraagbaar zijn van katholicisme via wc-brillen. Die rare Lutheraan moet dus gewoon zijn mond houden.”

Volgens de wetenschappers lag het kleine aantal bekeringen tot atheïsme en boeddhisme statistisch gezien overigens wel in de lijn der verwachtingen. Protestantisme leidt er vaker toe dat mensen niet meer in God geloven en in sommige gevallen zelfs overgaan tot wazige Oosterse spiritualiteit. Vanwege sommige van zijn hippie-uitspraken, denken historici al geruime tijd dat Boeddha de zoon was van een dominee. Aangezien Boeddha en de meeste atheïsten nooit een week zijn vastgeplakt aan een katholieke toiletpot, menen de onderzoekers uit Leuven dat dat verder niets met elkaar te maken heeft. Zij vermoeden daarentegen wel dat er een causaal verband is tussen de secularisering van de maatschappij en een veelvoorkomende vorm van diarree onder protestanten, hoewel zij dit vermoeden niet met harde bewijzen kunnen onderbouwen. Het fenomeen wordt in wetenschappelijke kringen ook wel aangeduid als ‘spetterketterij’ en wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het Lichaam van Christus ontbreekt in het protestantse dieet.

Hoe het ook zij, katholieken kunnen ondertussen rustig slapen in de wetenschap dat hun protestantse vrienden de volgende keer weer netjes kunnen gaan zitten wanneer ze last krijgen van hun onbedwingbare darmterrorisme. De eindredacteur van Broodje Paap is in ieder geval blij dat hij nooit meer te maken zal krijgen met de onsmakelijke nasleep van een calvinist die op zijn toiletbril probeert te hurken en al kakkend voorover lazert.

Eindelijk kan ik dit bord van mijn toiletdeur verwijderen.
Eindelijk kan ik dit bord van mijn toiletdeur verwijderen.
, , , , , , , ,

Jaap de Wit

Jaap is geboren in 1978 in het wonderschone Bergen op Zoom, en thans woonachtig in Gouda. Overdag is hij software engineer en ‘s avonds is hij Rooms-Katholiek. Hoewel hij kort na zijn geboorte al een tijdje katholiek is geweest, was hij jarenlang atheïst. Op een dag in 2010 liep hij per abuis tegen het het ware geloof aan en sindsdien zit hij weer stevig in de kerkbanken. Sinds 2012 is hij enthousiast lid van Koor Padua en sinds 2014 is hij ook acoliet in Gouda.

Alle berichten van Jaap


6 reacties op “Hardnekkig vooroordeel eindelijk ontkracht”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *