Paulus en Franciscus – een selectieve blik op twee pausen

Kortgeleden kwam ik een nogal vreemde bewering tegen: onder Paus Franciscus is de Kerk bevrijd van de strenge regels over seksualiteit en voortplanting zoals die door Paus Paulus VI zijn herbevestigd in de encycliek Humanae Vitae. En dat is dan dezelfde Paus Franciscus die Paulus VI zalig heeft verklaard en hem herhaaldelijk een moedige profeet heeft genoemd, juist vanwege Humanae Vitae

Paulus VI, streng
Paulus VI, streng

Waar komen zulke bewering vandaan? Het is namelijk niet de eerste keer dat ik ze tegenkom. Franciscus is zonder twijfel een mensenmens, volgens mij nog meer dan Johannes Paulus II was. Maar Franciscus is ook katholiek en zeker niet bang om ook de minder populaire leerstellingen te benadrukken: hij is rotsvats tegen abortus en euthanasie, spreekt heel regelmatig over de gevaren van zonde en de duivel en, zoals ik hierboven al aangaf, staat op één lijn met de leer van Paulus VI.

Pausen los van elkaar zien, is een risicovolle bezigheid. Humanae Vitae laat ons niet de hele persoon van Paulus VI zien, en de huidige algemene audiënties vertellen ons niet alles over Franciscus. Deze onderdelen van hun leerambt en persoonlijkheid zijn zeker belangrijk, maar als we niet verder kijken dan dat, lopen we het risico om verkeerde en misleidende beweringen te doen zoals die dit blogje opende.

In het geval van Paus Franciscus zou zijn open persoonlijkheid een uitnodiging moeten zijn om meer over hem en dus het geloof te weten te komen. Zijn waardering voor Paulus VI zou ook een reden kunnen zijn om Humanae Vitae (opnieuw) te lezen. Het pausschap is geen populariteitsstrijd en het draait ook niet om oppervlakkige leukigheidjes. Het is een leerambt, en soms reikt dat leren over de jaren, decennia en eeuwen heen. En soms wordt het uitgebreid of kijken we er vanuit een nieuw perspectief naar. In het geval van Paulus VI en Humanae Vitae gaat het om meer dan beleid, om meer dan ouderwetse meningen die bijgesteld moeten worden. Integendeel, zoals Paus Franciscus heeft gezegd, het was profetisch.


Dit stuk is ook in het Engels te lezen op In Caelo et in Terra.

, , ,

Mark de Vries

Mark is in 1979 in Emmen ter wereld gekomen, en woont alweer ruim tien jaar in het Groningse hoge noorden. De laatste jaren in gezelschap van verloofde en kat. Sinds 2007 is hij katholiek, wat wel fijn was, want daarvoor was hij niks. Nou ja, niet dat hij wist. Mark blogt over allerlei lokale en internationale katholieke zaken in het Engels op In Caelo et in Terra, en op Broodje Paap probeert hij dat af en toe ook in het Nederlands.

Alle berichten van Mark


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *