Krukken in Walcourt

Bestandsinformatie en gebruiksrechten


Bestandsinformatie

Bestand krukken-in-walcourt.jpg
Auteur Blog: Voetreis Brussel-Parijs
Omschrijving Krukken van pelgrims die zijn genezen in de basiliek

Disclaimer

We proberen voor alle afbeeldingen en het gebruikte bronmateriaal de gebruiksrechten zo goed mogelijk weer te geven. Mocht u desondanks een afbeelding tegenkomen waarop u meent copyright te hebben en die ten onrechte of onder de verkeerde licentie is geplaatst, stuur dan een bericht naar info@broodjepaap.nl zodat we de afbeelding kunnen verwijderen of er alsnog de juiste vermeldingen bij kunnen zetten.