Tag: Martelaren van Gorcum

Theologisch debatje

Het debat in Den Briel eindigde met een gelijkspel toen de katholieken uit Gorcum een punt scoorden voor argumentatie en de protestanten voor tactiek.


Recente reacties