Categorie: Heilige prentjes

Afbeeldingen van heiligen

Altijd weer die Friezen …

Dokkum is geen veilige plaats voor katholieken. Alle martelaren die daar zijn gestorven, zijn door moord om het leven gekomen.

Augustinus van Canterbury

Augustinus van Canterbury was best goed in het katholiek maken van Engeland. Misschien moeten we hem nog eens sturen.


Recente reacties