Paus Frans is een bruinvis aan het lanceren

Bestandsinformatie en gebruiksrechten


Bestandsinformatie

Bestand paus-frans-bruinvis.jpg
Auteur Jaap de Wit, Broodje Paap
Omschrijving Waarschuwing: de platvloerse humor in deze reeks avonturen kan voor tijdelijke constipatie zorgen.
Licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie

Disclaimer

We proberen voor alle afbeeldingen en het gebruikte bronmateriaal de gebruiksrechten zo goed mogelijk weer te geven. Mocht u desondanks een afbeelding tegenkomen waarop u meent copyright te hebben en die ten onrechte of onder de verkeerde licentie is geplaatst, stuur dan een bericht naar info@broodjepaap.nl zodat we de afbeelding kunnen verwijderen of er alsnog de juiste vermeldingen bij kunnen zetten.