Stuur ons je blasfemie!

Gisteren werd de wereld geschokt door de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo. Twaalf mensen werden bruut vermoord omdat een aantal van hen het lef had gehad om blasfemische cartoons over de profeet Mohammed te maken. We reageerden hier al even kort op met onze eigen cartoon, maar vandaag beginnen we een vreedzaam protest tegen de intolerantie die ten grondslag ligt aan de gruwelijke moordpartij: we roepen jullie op om ons antichristelijke of antikatholieke cartoons te sturen. Stuur ons je blasfemie en we reageren geheel geweldloos in de vorm van een artikel waarin de cartoon wordt besproken.

Velen zien de aanslag in Parijs ook als een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. We leven gelukkig in een maatschappij waarin we hebben afgesproken dat je je mening vrijelijk mag verkondigen. Satire is daar een vorm van. Een satirisch artikel of een cartoon is natuurlijk niet alleen grappig bedoeld, er zit meestal ook een boodschap in van de maker.

Toch kan satire ook kwetsend zijn. Als ik sommige cartoons van Charlie Hebdo zie, denk ik dat zij soms nogal ver zijn gegaan en nodeloos hebben gekwetst. Dit mag natuurlijk nooit een aanleiding zijn tot geweld. In het ergste geval zet een cartoon aan tot haat en kunnen de makers ervan via juridische weg aansprakelijk worden gesteld, maar volgens mij verdient het nog altijd de voorkeur om er gewoon openlijk over te spreken. Op Broodje Paap maken we ook gebruik van humor en satire, en als mensen dat kwetsend of smakeloos vinden dan laten we er ons ook gewoon op aanspreken. We hebben namelijk zeker nooit de intentie om mensen te kwetsen.

Het tijdschrift Charlie Hebdo dreef ook regelmatig de spot met de katholieke Kerk.
Het tijdschrift Charlie Hebdo dreef ook regelmatig de spot met de katholieke Kerk.

Vandaar dat we bij Broodje Paap willen proberen om het goede voorbeeld te geven. We roepen iedereen op om ons antichristelijke of antikatholieke cartoons te sturen. Vaak zit er een boodschap achter deze cartoons, en hoewel sommige als kwetsend kunnen worden ervaren, kan het ook zijn dat er vooroordelen of misverstanden aan ten grondslag liggen. Omdat een zichzelf respecterende religie niet naar wapens grijpt, maar naar het woord, zullen we de cartoons die jullie ons sturen dus gewoon op een respectvolle manier in een artikel beantwoorden.

Kortom, stuur jullie meest blasfemische antichristelijke cartoons naar info@broodjepaap.nl en we zullen proberen er zoveel mogelijk op onze website te behandelen.

,

Jaap de Wit

Jaap is geboren in 1978 in het wonderschone Bergen op Zoom, en thans woonachtig in Gouda. Overdag is hij software engineer en ‘s avonds is hij Rooms-Katholiek. Hoewel hij kort na zijn geboorte al een tijdje katholiek is geweest, was hij jarenlang atheïst. Op een dag in 2010 liep hij per abuis tegen het het ware geloof aan en sindsdien zit hij weer stevig in de kerkbanken. Sinds 2012 is hij enthousiast lid van Koor Padua en sinds 2014 is hij ook acoliet in Gouda.

Alle berichten van Jaap


17 reacties op “Stuur ons je blasfemie!”

 • Ik vind het een prijzenswaardig initiatief, al stoor ik mij wel aan de massahysterische reacties over de vrijheid van meningsuiting. Die is nu eenmaal beperkt, anders kon je niemand voor de rechtbank dagen voor laster en eerroof.
  Het kan leiden tot een soort vrijbrief om te spotten en te beledigen wie je maar wil. Daarnaast mag je je mening uiten zolang die onze Westerse waarden steunt, maar als de paus iets zegt, reageert men ‘dat hij en de Kerk moet zwijgen, zeker nu met de pedofiliecrisid. Eigenlijk zou men religie zo veel mogelijk aan banden moeten leggen.’ En daar zijn wetsvoorstellen in die richting.
  Heel de massale verontwaardiging over deze aanslag – er zijn er wereldwijd nog waar niemand over spreekt en het is al langer aan de gang – vind ik dus veelal dubbel.
  Dat neemt niet weg dat ik de boodschap achter dit initiatief zeker steun. Religieuze mensen hebben vaak lange tenen, wordt gezegd. En misschien is dat ook wel zo. Al zijn er ook weer grenzen en dan is men vrij om zich hier openlijk tegen uit te spreken.

 • Allemaal prima, maar het wil me niet lukken er een ‘vreedzaam protest tegen de intolerantie die ten grondslag ligt aan (…) de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo’ in te zien.

 • Zoals ook op Twitter besproken: Ik begrijp het punt dat je wilt maken om te laten zien dat ‘christenen anders reageren op spot’ maar ik vind de oproep om al die bagger te gaan verzamelen om vervolgens te herkauwen op deze site echt belachelijk. Wel ben ik het ermee eens om vooral ‘de rede’ de gebruiken om ons te verweren. Soms vind ik de inzet van ‘catholic memes’ erg treffend en grappig om misstanden even recht te zetten (soort apologetiek), maar in de eerste plaats zullen we wellicht herkenbaar moeten zijn aan onze eigen houding (zout der aarde).

 • Meedoen: nee.

  Negeren: mwah: is vaak het beste, maar niet altijd.

  Met humor en een knipoog laten zien hoe je met dergelijke spotprenten kunt omgaan: ja. Slechts dát zou ik dan ook gedaan hebben op broodjepaap.nl, de uitgelezen plek om dat (en goed!) te doen. 😉
  Uitnodigen om spotprenten in te sturen en ze vervolgens ook te publiceren (zoals ik begrijp), kán ook….al vind ik het op het randje. Als je eigenlijk vindt dat iets niet kan (spotten via o.a. prenten), moet je het ook niet stimuleren. Als je vindt dat de reactie op dergelijke spotprenten niet kan (de aanslag in Parijs), vind ik dat je dáár iets over moet schrijven.
  Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan maken. 😉
  Ik vind het wel super goed dat jullie aandacht besteden aan deze actualiteit!

  • Bedankt, Hans! Ik vind dat spotprenten meestal best kunnen, zolang er niet bepaalde fatsoensgrenzen worden overschreden. Sterker nog, ik gebruik zelf ook spotprenten om bijvoorbeeld atheïsten op de korrel te nemen. Zie bijvoorbeeld: Indoctrinatie.

   Waarom zou ik dan moeilijk doen over atheïsten die met het christendom spotten? Satire is een manier om met humor een mening te uiten. Dat doen ook atheïsten regelmatig en dat is hun goed recht. Ik meen dat deze spot vaak op misverstanden berust en ben gewoon bereid om dus de dialoog daarover aan te gaan. Ik vind het eigenlijk zelfs een christelijke plicht om op die manier op spot te reageren. Ik schreef daar al eens over in Spot en vooroordelen en ik heb ook al eens eerder serieus gereageerd op atheïstische spot die bedoeld was om te suggereren dat religie per definitie gewelddadig is.

   Dat ik nu ook aan ongelovigen zelf vraag om me hun antichristelijke prentjes op te sturen, lijkt me juist een eerlijkere poging dan wanneer ik het zelf ga opzoeken. Het zet bovendien aan tot dialoog in plaats van wederzijdse haat. Ik wil het best hebben over de kritiek die zij met hun spotprentjes willen uiten en ben in ieder geval zeker genoeg van mijn geloof om me niet te laten verontrusten door wat ze me opsturen. Tot nu toe is het erg mild en voorspelbaar, en merk ik uit atheïstische hoek dat er sympathie is voor deze actie en men wel graag een dialoog zoekt die met respect gevoerd kan worden. En zo hoort het ook in een beschaafde samenleving waar men vrij is om zijn mening te uiten.

 • dus ja, ik heb gesurfd en nee, ik stuur geen cartoons door. Humor tot daar aan toe, kritische cartoons ja, bijtend en spottend… nee. Men doet maar, men is vrij. Maar zelf vind ik het in elk geval geen goed idee. Het staat me tegen. Het is als met pestkoppen op de speelplaats: terugslaan is niet goed, meedoen evenmin, negeren werkt het beste. Voor iedereen.

 • J.P. Samuel. schreef:

  Ik begrijp de gedachte achter dit idee en ook wel wat jullie er mee willen bereiken danwel laten zien (denk ik), maar toch lijkt het me geen goed idee.. Zoiets profaans past hier niet.

  Ik weet wel dat ik als pr#testant hier weinig in te brengen heb maar ik zou het toch fijn vinden als jullie een heroverweging willen maken. Bedankt.

 • Ik heb begrepen dat er aanvankelijk een zeer vulgaire cartoon stond, die nu verwijderd is. Met de reacties op die ondertussen verdwenen cartoon nog steeds op de site, komen christenen pas echt intolerant over. Want wat je nu laat zien, is inderdaad vijandig tegen de kerk, maar niet bepaald grof. Ofwel moet je de oorspronkelijke cartoon terugplaatsen, ofwel de reacties verwijderen. Overigens kan ik niet op je vraag om cartoons ingaan: dan zou ik ernaar op zoek moeten.

 • Zet er die grafitto in Rome maar op, Alexenos aanbidt zijn God (een gekruisigde eze)l. Meer is niet nodig. Uit de eerste eeuwen nChr, het christendom is ermee opgegroeid.

 • Ook ik vind nochtans dat men hier te ver gaat en dat de ‘oproep’ dubbelzinnig is.
  Want wat bewerkt men tenslotte? Dat die aanstootgevende, in dit geval ‘christelijke’, cartoons nog eens gepubliceerd worden.
  Neen, Jaap, over deze ‘bedoeling’ had je langer mogen nadenken.

  • De gedachte achter het plaatje was dat het een vorm is van volstrekt smakeloze en godslasterende antichristelijke spot, en dat christenen dit liever in naam van de naastenliefde als volwassen mensen bespreekbaar maken. Ik hoop daarmee enerzijds het gesprek aan te gaan met mensen die het geloof belachelijk willen maken en anderzijds om via die weg het goede voorbeeld te geven voor andere gelovigen.

   Uit de vele negatieve reacties die ik in mijn postvak van mijn mede-christenen heb ontvangen, blijkt echter dat men spot liever censureert of negeert.

   Toch ga ik door met mijn actie en nodig ik mensen uit om hun plaatjes naar me te sturen. En dan bedoel ik dus niet de flauwe grapjes die we zelf ook regelmatig maken, maar de spot die is bedoeld om christenen belachelijk te maken. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het beter is hierover in gesprek te gaan, dan om mensen te bedreigen of te censureren. Het is jammer dat sommige christenen daar anders over denken, maar ik voel me gelukkig ook gesteund door de vele positieve reacties die ik heb gehad.

   Veel mensen hebben het idee dat christenen intolerant zijn. Volgens mij kan het tegendeel alleen worden bewezen door ook met deze mensen op een begripvolle manier te praten. Zelfs als we ons gekwetst voelen door de boodschap die zij in hun cartoons proberen te uiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *